Reclamedrukwerk weren

Het meeste reclamedrukwerk dat je in je brievenbus ontvangt, is ongeadresseerd. Als je dit liever niet ontvangt, is er sprake van ongewenst reclamedrukwerk. Ook geadresseerd reclamedrukwerk kan ongewenst zijn. Om te voorkomen dat je (on)geadresseerd reclamedrukwerk ontvangt, kun je stickers van de gemeente krijgen.

Je kunt kiezen uit 2 stickers: 

  • Een NEE-NEE sticker, waarmee je aangeeft dat je geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen wilt ontvangen. 

  • Ook is er een NEE-JA sticker, waarmee je aangeeft wel de huis-aan-huisbladen te willen ontvangen, maar geen ongeadresseerd reclamedrukwerk.

De stickers zijn gratis te verkrijgen op de gemeentehuizen.