Klacht tegen ambtelijk optreden

Bent u ontevreden over hoe een medewerker van de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u online een klacht indienen.

U kunt uw klacht ook schriftelijk of telefonisch aan ons doorgeven.

Heeft u een klacht over kapotte verlichting, zwerfvuil of iets anders in uw woonomgeving, dan kunt u dat melden.

Klacht tegen ambtelijk handelen indienen

Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met u op over uw klacht. Samen met u overleggen we dan graag hoe we tot een goede oplossing kunnen komen. Indien nodig wordt de formele klachtenprocedure gestart:

  1. De gemeente zal uw klacht intern beoordelen. Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten.
  2. U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
  3. De klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.

  4. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u een externe beoordeling van uw klacht bij een externe klachtvoorziening (bijvoorbeeld de Nationale ombudsman) aanvragen.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Geeft u in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht.