Klacht tegen ambtelijk optreden

Ben je ontevreden over de manier waarop een medewerker van de gemeente je heeft behandeld? Dan kun je een klacht indienen. Je kunt je klacht online, schriftelijk of telefonisch aan ons doorgeven. Het is belangrijk om in de klacht duidelijk te beschrijven wat er gebeurd is, wanneer en waar dit heeft plaats gevonden.

Klacht tegen ambtelijk optreden indienen

Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met je op over je klacht. Samen overleggen we dan graag hoe we tot een goede oplossing kunnen komen. Indien nodig wordt er een formele klachtenprocedure gestart:

  1. De gemeente zal je klacht intern beoordelen. Het is mogelijk dat je jouw klacht mondeling moet toelichten.
  2. Je krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over de klacht.
  3. De klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.

Als je het niet eens bent met de uitspraak kun je een externe beoordeling van de klacht bij een externe klachtvoorziening (bijvoorbeeld de Nationale ombudsman) aanvragen.