Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

Ben je op of na je 50e verjaardag werkloos geworden? Als je inkomen onder het sociale minimum komt, is de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) voor jou bedoeld. De IOAW garandeert je een inkomen op het niveau van het sociale minimum.

Voor meer informatie over de IOAW kun je terecht bij Baanbrekers.

> Website Baanbrekers - IOAW