Gladheidbestrijding

Als het door weersomstandigheden glad wordt, kan de gemeente strooien. Bij de gemeente kunt u navragen of bij gladheid in uw straat wordt gestrooid.

.

De gemeente strooit de hoofdwegen, doorgaande wegen en fietspaden en busroutes. In onze gemeente wordt tussen preventief en curatief in met droog zout gestrooid. Er wordt zolang mogelijk met de strooiactie gewacht, totdat bijna zeker is dat het glad wordt. Dit geeft minder strooiacties (minder milieubelastend) dan bij preventief strooien.

Woonstraten, locaties rondom scholen, dokterspraktijken, bejaardencentra en dergelijke worden in principe niet gestrooid. Alleen bij extreem gevaarlijke situaties wordt hier gestrooid.

  • De gemeente heeft een inspanningsverplichting om de wegen begaanbaar te houden en doet het mogelijke om dat te bereiken, maar kan dat nooit garanderen. Vandaar dat bij gladheid u wordt aangeraden voorzichtig te zijn in het verkeer.
  • Zorg dat u tijdens het seizoen altijd voldoende strooimiddelen (zout) in huis heeft om de toegang tot uw woning (stoep en opgang) voor u en anderen zonder risico's bereikbaar te houden.

Bij de meeste bouwmarkten zijn strooimiddelen te koop.