Gemeentelijke erepenning

Als blijk van waardering kent de gemeente Heusden een exclusieve onderscheiding voor bijzondere verdiensten bewezen aan (de gemeenschap van) Heusden. De erepenning van de gemeente Heusden bestaat uit een bronzen legpenning met inscriptie en een oorkonde.

Iedereen kan een (rechts)persoon voordragen voor een erepenning van de gemeente Heusden. Die (rechts)persoon moet dan van grote betekenis zijn (geweest) voor de Heusdense samenleving. De onderscheiding wordt toegekend als blijk van waardering en dankbaarheid richting (rechts)personen - binnen en buiten de gemeente - die zich voor de gemeenschap van Heusden op zeer bijzondere wijze in hebben gezet.

De onderscheiding kan alleen worden toegekend aan personen die in leven zijn of bestaande rechtspersonen. Als degene al koninklijk onderscheiden is, is een gemeentelijke erepenning in principe niet mogelijk, tenzij er sprake is van extra buitengewone activiteiten. Andere, in het verleden toegekende onderscheidingen (bijv. vrijwilliger van het jaar), vormen géén beletsel.

Beroepsmatige verdiensten komen niet in aanmerking voor een gemeentelijke onderscheiding, tenzij er sprake is van uitzonderlijke verdiensten die de gemeenschap van Heusden ten goede komen.

Je kunt een schriftelijk verzoek voor de toekenning van een erepenning sturen aan het college van Heusden, Postbus 41 - 5250 AA Vlijmen. Het college legt het verzoek dan ter advisering voor aan een onafhankelijke adviescommissie. Na ontvangst van dit advies neemt het college het besluit. 

In een verzoek kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

  • Uitstraling naar de Heusdense samenleving
  • Mate van vrijwilligerschap
  • Intensiteit (hoeveel uren worden/zijn besteed)
  • Duur (de periode - in jaren - waarin de verdiensten zich hebben ontwikkeld)
  • Eventueel bijzondere omstandigheden
  • Toegevoegde waarde (eventueel promotionele waarde)
  • Eerdere toekenningen van onderscheidingen.

Heb je nog vragen? Neem dan telefonisc of per mail contact op met het kabinet van de burgemeester van Heusden.