Geluidhinder

Het is verboden om in de openlucht geluidhinder voor omwonenden of anderen in de omgeving te veroorzaken. De gemeente kan hiervoor een ontheffing geluidhinder verlenen.

Ontheffing geluidhinder aanvragen (EHerkenning)

Ontheffing geluidhinder aanvragen (DigiD)

Denk bijvoorbeeld aan:

  • het laten horen van achtergrondmuziek in winkelstraten;
  • het gebruik van geluid-producerende recreatietoestellen;
  • het gebruik van bouwmachines, zoals compressors, cirkelzagen, trilhamers en heistellingen;
  • het toepassen van knalapparatuur om vogels te verjagen;
  • het beoefenen van ‘lawaaige’ hobby’s;
  • het laten draaien van koelaggregaten;
  • andere handelingen waardoor geluidsoverlast ontstaat.

Als de te verwachten geluidhinder betrekking heeft op een inrichting (kantine, bedrijfsruimte, sportpark of een horecagelegenheid) dan is een melding voldoende. Hier gelden wel een aantal voorwaarden voor.

> Melding festiviteit doorgeven

Bij het houden van een privéfeest op eigen terrein gelden de algemene regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Omdat dit soort kleine activiteiten zijn vrijgesteld van een vergunningplicht, heb je ook geen ontheffing geluidshinder nodig. Uiteraard moet je geluidsoverlast voor omwonenden altijd voorkomen.

Indien er klachten bij de politie terecht komen, wordt op de volgende manier gehandeld:

Eerste waarneming:
Een waarschuwing en de mededeling dat bij volgende waarneming proces-verbaal wordt opgemaakt.

Tweede waarneming:
Er wordt een proces-verbaal opgemaakt,  en je krijgt een waarschuwing dat bij een volgende waarneming wederom proces-verbaal wordt opgemaakt en de apparatuur in beslag zal worden genomen.

Derde waarneming:
Wederom wordt  er een proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast wordt de apparatuur in beslag genomen.

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost € 38,20

Laatst bijgewerkt op: 14-05-2024