Gedenktekens plaatsen

Als je een grafsteen bij een graf of gedenkplaat wil plaatsen, dan heb je daar een vergunning voor nodig. De aanvraag voor een vergunning wordt ingediend door de rechthebbende van het graf, of door een steenhouwer.

Meestal wordt een gedenkteken enige tijd na de begrafenis op het graf geplaatst. Alleen bij de plaatsing van een urn in een urnenmuur moet de urnennis direct na plaatsing van de urn afgedekt worden met een gedenkplaat.

Je kunt bij de gemeente een aanvraagformulier gedenkteken krijgen. Het ingevulde formulier kunt u bij de gemeente inleveren of opsturen. Na ontvangst door de gemeente wordt gecontroleerd of het gedenkteken voldoet aan de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in het "uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen". Als dat het geval is, wordt de vergunning naar de rechthebbende gestuurd. De steenhouwer krijgt een afschrift van de vergunning als deze in de aanvraag is opgenomen. 

Aan het aanvragen van deze vergunning zijn geen kosten verbonden.