De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut ingesteld door de gemeenteraad. De Rekenkamer onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad, ook onderzoeken zij hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. Het gaat dan o.a. om het formuleren van antwoorden op deze vragen:

  • Heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?
  • Is het beleid wel efficiĆ«nt uitgevoerd?
  • Is het beleid binnen de geldende regels uitgevoerd?
  • Heeft het niet meer gekost dan vooraf was afgesproken?

Naar aanleiding van een onderzoek kan de Rekenkamer aanbevelingen doen aan de gemeenteraad en het college. Hieronder tref je aan wie deel uitmaakt van de rekenkamer en de verschillende onderzoeken die uitgevoerd hebben.

> Samenstelling Rekenkamer

> Onderzoeken Rekenkamer en Rekenkamerbrieven