Von Suppéstraat

Op de locatie van de voormalige school aan de Von Suppéstraat in Drunen worden 36 woningen gebouwd. Het gaat hier om zowel huur- als koopwoningen. Eerst is fase 1 aan de beurt; het gebied ten westen van de bestaande gymzaal. De uitwerking van het bouwplan wordt momenteel uitgevoerd door Woonveste. Hierbij werken zij samen met bouwbedrijf Tankens. Zij zullen, namens Woonveste, de woningen gaan bouwen. De woningen van Woonveste zijn inmiddels grotendeels bewoond door hun eerste bewoners, een mooie mijlpaal! Dit jaar wordt dan ook de openbare ruimte rondom fase 1 van het project verder aangelegd.

Fase 2 wordt verder uitgewerkt zodra de gymzaal beschikbaar is.

Voor vragen kun je contact opnemen met Marco Molijn, van de gemeente Heusden via (073) 513 1789 of mailen naar info@heusden.nl

Laatst bijgewerkt op: 15-03-2023