Toekomstige ontwikkeling Steenenburg

De plannen voor het gebied richten zich op een integratie van stad en land. De integratie is beschreven in de ‘Visie integratie stad-land Steenenburg’, die door de raad is vastgesteld. De landschappelijke en natuurstructuren (vlekken en lijnen) zijn de dragers voor het plan. In de zogenoemde kamers (ruimtes) tussen deze vlekken en lijnen realiseren we een ontwikkeling die bestaat uit de hieronder genoemde onderdelen:

  • In de noordelijke zone: een high-tech medische campus;
  • In de middelste zone:
    • maximaal 120 (zorg)appartementen;
    • maximaal 50 patiowoningen aan het water en;
    • herbestemming van het prachtig gerestaureerde kasteel Steenenburg.
  • In de zuidelijke zone: maximaal 56 ruime bouwkavels voor exclusiever wonen.

Centraal in het gebied staat kasteel Steenenburg die het extra allure geeft.

Met deze ontwikkeling realiseren we een uniek woon- en werkgebied in Heusden van bijzonder hoogwaardige kwaliteit: Steenenburg.