Flexwoningen Hoge Heide

Update 3 oktober 2023

Aanvullend krediet flexwoningen De Hoge Heide Vlijmen
Het college stelt de raad voor om een aanvullend investeringskrediet van € 170.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van 24 flexwoningen aan De Hoge Heide in Vlijmen. Het aanvullend krediet is nodig omdat het aantal te bouwen flexwoningen is uitgebreid, de geplande woningen een kwartslag zijn gedraaid en de bouwprijzen flink zijn gestegen. De gemeente werk samen met Stichting Woonveste die de grond gaat huren van de gemeente. Het gaat om tijdelijke woningen (voor een periode van 15 jaar) en Woonveste zal deze verhuren. Naar verwachting neemt de raad op 14 november aanstaande een besluit over het voorstel.

> Het hele collegebesluit lees je bij punt 10 op de openbare besluitenlijst van 3 oktober

Waarom Flex woningen?
Zowel de gemeente Heusden als Woonveste zijn van mening dat Flex woningen een van de oplossingen is voor de huidige woningnood. Met onder meer deze woningen willen we de druk op de sociale huurwoningmarkt verlagen. voordeel van deze woningen is dat ze sneller gerealiseerd kunnen worden dan reguliere huurwoningen.

Op welke locatie komen de Flex woningen?
Wij zien de locatie aan de Hoge Heide in Vlijmen als een geschikte eerste locatie voor deze tijdelijke huisvesting. 

Waarom deze locatie?
Er wordt voortdurend gezocht naar geschikte locaties voor woningbouw. Ook andere locaties in de gemeente Heusden worden bekeken. De reden om op deze locatie 24 Flex woningen te plaatsen, is dat deze locatie eigendom is van de gemeente en groot genoeg voor de plannen. Op dit terrein stond eerder een sporthal en het ligt nu braak. Er is nog geen nieuwe functie beoogd voor de locatie. Terwijl een verkenning naar de verdere mogelijkheden kan plaatsvinden, kunnen tijdelijk de Flex woningen geplaatst worden.
Wij willen voor en met de huidige omwonenden, bezoekers van de sportvelden en toekomstige bewoners een groene, schone, hele en veilige plek maken. De oostzijde van dit parkeerterrein krijgt een kwaliteitsimpuls door de Flex woningen. Met bebouwing van de locatie en de bijbehorende openbare ruimte krijgt de oostwand van het parkeerterrein een kwaliteitsimpuls. Nu ligt het terrein braak en is er dus ten dele toezicht. Woningen ronden het gebied af en de sociale veiligheid wordt tevens daarmee verhoogd.
De eerste schetsontwerpen positioneerden de Flex woningen relatief dichtbij de percelen van de Pieter Bruegelstraat. Daarnaast stonden de Flex woningen met de achterzijde richting de Hoge Heide en de parkeerplaats waardoor het een gesloten uitstraling had. De gemeenteraad gaf aan dat er andere opties verkend moesten worden. 
De nieuwe schetsontwerpen zorgen voor een open stedenbouwkundig karakter en de ruimte wordt beter benut. Daarnaast staan de woningen nu verder verwijderd van de bestaande percelen. Zie de plaatjes en documenten onderaan de tekst. 

Welke kwaliteit hebben Flex woningen?
De Flex woningen zijn van goede kwaliteit, voldoen aan het bouwbesluit en worden volledig geproduceerd in de fabriek van Barli. Via een speciaal transport komen de woningen kant-en-klaar op locatie, waarna ze vakkundig geplaatst worden. Dan is het een kwestie van afmonteren en aansluiten op riool, water en elektriciteit. En aanleggen van omliggend groen.

Hoe groot worden de woningen?
Er worden in totaal 24 één- en tweekamer woningen gebouwd. De één-slaapkamer woningen zijn ca 34m2. De grotere types zijn rond de 50 m2. Iedere woning heeft een kleine privé buitenruimte en een eigen berging. 

Hoeveel kamers hebben de woningen?
Deze woningen hebben 1 of 2 slaapkamers.

Hoe wordt het terrein ingedeeld?
Woonveste heeft een locatievoorstel gemaakt. Zie de plaatjes onderaan de tekst. Deze schets is nog niet definitief en kan tijdens het project nog aangepast worden. Wel geeft het de gewenste opzet weer.

Krijgen de huurders een eigen tuin?
Er is bij elke woning een terrasje. Bij het ene type woning zal dit aan de voorkant van de woning zijn. Bij het grotere type is dat aan de achterkant. Invulling van die ruimte is aan de bewoners zelf. Woonveste en gemeente Heusden leggen op het terrein een structuur aan van haagjes en groen.

Hoe hoog worden de woningen?
De meeste woningen zullen één bouwlaag bevatten. We zagen echter kansen om ook woningen met twee bouwlagen toe te voegen zodat we ook woonruimte kunnen creëren voor 2-3 persoons huishoudens. Deze woningen zullen wel wat verder van de bestaande percelen af staan zodat nieuwe bewoners niet in de tuinen kijken van bestaande woningen.

Wat is tijdelijke huisvesting?
Huisvesting in woningen voor een periode van 10-15 jaar (woningen op een tijdelijke plek).  Bewoners behouden hun inschrijftijd voor een sociale huurwoning zodat ze worden gestimuleerd om binnen de contractperiode nieuwe (permanente) woonruimte te vinden.

Hoe lang blijven deze woningen staan?
Flexwoningen zijn verplaatsbare woningen die voor een bepaalde periode blijven staan. Het uitgangspunt is 15 jaar.

De bewoners

Bewoners wonen tijdelijk in de woningen. De locatie is immers tijdelijk. De woningzoekende heeft een sterke sociale binding met - of zijn woonachtig in de gemeente Heusden. Verder kan elke woningzoekende kans maken op deze woningen. Woonveste verhuurt de woningen regulier. Dus degene met de meeste inschrijftijd komt bovenaan te staan. 

Openbare ruimte

Er is een indeling gemaakt waarbij toegankelijkheid, parkeren en ruimte voor groen zijn opgenomen. Over de precieze indeling willen we graag in gesprek met buurtbewoners. We zijn ervan overtuigd dat de invulling van dit gebied een toevoeging is voor het parkeerterrein en het verdere gebied. Met bebouwing van de locatie en de bijbehorende openbare ruimte krijgt de oostwand van het parkeerterrein een kwaliteitsimpuls.

Waar parkeren de (toekomstige) bewoners?
Wegens piekbelastingen op het sportpark is het soms lastig parkeren in de buurt. Er worden circa 20 extra parkeerplaatsen toegevoegd. De toekomstige bewoners parkeren in principe aan de rand van de locatie tegen het bestaande parkeerplein.

Leefbaarheid, veiligheid en beheersbaarheid

In de gemeente Heusden is een actief netwerk van buurt professionals en –vrijwilligers. Wij verwachten niet dat een mogelijke problematiek anders is dan in een buurt met permanente bewoning. Samen zorgen we voor fijn, schoon en veilig wonen.

Wat zijn de ervaringen met Flex woningen?
Er zijn positieve en negatieve ervaringen met eerdere kleinschaligere projecten van Flex woningen. Er is van deze ervaringen geleerd. Het is belangrijk een goede mix van doelgroepen te realiseren. Ook in de gemeente Heusden is het de ambitie om tot gedifferentieerde wijken te komen. Bij de ontwikkeling van dit project is veel aandacht voor omwonenden en de toekomstige bewoners.

Verhuur

Hoe werkt de toewijzing van de woningen?
Het uitgangspunt is dat we de tijdelijke woningen beschikbaar stellen voor woningzoekenden die woonachtig zijn of een sterke sociale binding hebben met de gemeente Heusden. We willen de toewijzingen zodanig regelen dat een zo goed mogelijke differentiatie ontstaat. Woonveste denkt er op dit moment aan om intake- en motivatiegesprekken met de kandidaten te voeren. zie ook bewoners.
Het is van belang dat je bent ingeschreven als woningzoekende bij WoonService Regionaal.

Wat is de huurprijs?
De huurprijs van de woning ligt onder de eerste aftoppingsgrens (€ 647,19 prijspeil 2023). Dit wordt op een later moment vastgesteld.

Planning
In december wordt de vergunning ingediend. Na verkrijgen van de bouwvergunning zal direct gestart worden met bouwrijp maken van de locatie en zullen de woningen zo spoedig mogelijk worden geplaatst.

Op dinsdag 4 april 2017 kregen de nieuwe bewoners van de 32 tijdelijke woningen in Groote Vliet, Rosmalen, de sleutel van hun woning. De tijdelijke woningen blijven daar maximaal tien jaar staan. En zijn bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens, die met spoed een woning nodig hebben, maar via de ‘normale’ weg hier niet voor in aanmerking komen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld starters, vergunninghouders en mensen die woonruimte zoeken na echtscheiding of door werk.

Filmpje juni 2017: Zayaz spoedzoeker: Raphaël

Filmpje NOS journaal 18-2-2020 (2e item, 2:41 – 4:22)

weerstand tegen tijdelijke overburen blijkt onnodig

eindelijk een eigen plek

Heb je vragen aan de gemeente, dan kunt je contact opnemen met projectleider Marco Molijn via info@heusden.nl of 073-513 17 89.

Woonveste bouwt, verhuurt en beheert de woningen. Wil je in aanmerking komen, schrijf je dan in bij WoonService Regionaal (www.woonserviceregionaal.nl). Wil je meer informatie over de verhuur, neem dan contact op met Woonveste, Wijkregisseur Astrid Pieters via 0416- 37 87 80 of wijken@woonveste.nl.

Laatst bijgewerkt op: 26-03-2024