Social media

De gemeente Heusden communiceert ook op social media met haar inwoners. Op social media wordt de informatie ondersteund met beeld- of videomateriaal. 

Je kunt de gemeente vinden op: