Verkoop bedrijfskavels Metal Valley

De gemeente Heusden is voornemens over te gaan tot verkoop van bedrijfskavels op Metal Valley en houdt hiervoor een openbare selectieprocedure door middel van inschrijving. Het gaat om drie bedrijfskavels die zich bevinden aan de oostzijde van de kern Drunen op bedrijventerrein Metal Valley aan de Alcoalaan en de Walserij.

  • Kavel 1 bedraagt circa 2.405 m2
  • Kavel 2 bedraag circa 2.409 m2
  • Kavel 3 bedraagt circa 6.138 m2        

De gemeente heeft hiertoe het uitgiftedocument bedrijfskavels Metal Valley vastgesteld. In het uitgiftedocument zijn geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden en selectiecriteria opgenomen en wordt het verloop van de selectieprocedure toegelicht.

Documenten met alle informatie over de uit te geven kavels:

Inschrijven voor een kavel
Van 14 september 2023 09:00 uur tot en met 4 oktober 2023 23:59 uur was het mogelijk om je in te schrijven via onze website. Deze datum is gepasseerd. 

Heb je vragen? Stuur een mail naar ondernemers@heusden.nl.

Laatst bijgewerkt op: 04-10-2023