Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren werken we als gemeente aan aantrekkelijke en vitale centra. Daarvoor hebben we samen met deze partners centrum-actieplannen opgesteld, deze plannen geven richting voor de toekomst.