Er is een enorme stroom vluchtelingen uit zowel Oekraïne als uit andere delen van de wereld op gang. De druk om meer vluchtelingen op te vangen, in Nederland en dus in alle gemeenten, blijft daarom ontzettend hoog. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om geschikte tijdelijke opvanglocaties te vinden. De mensen die we opvangen, willen we in onze gemeente een warme en veilige plek bieden. Een plek die zo dicht mogelijk in de buurt komt van het normale leven en die we, zo lang als nodig is, kunnen bieden. Kortom een huis maar ook een thuis. Om deze opgaven in te vullen moeten we oplossingen vinden die anders zijn dan we normaal zouden bedenken. Bij het aankopen van panden kijkt de gemeente ook naar de langere termijn om aankopen te verantwoorden.     

Hieronder staan veelgestelde vragen met antwoorden over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met ons Klantcontractcentrum op telefoonnummer (073) 51 31 789 of stuur een mail naar info@heusden.nl. 

Het aanbod van de gemeente om nog eens 175 Oekraïense vluchtelingen op te vangen maakt onderdeel uit van het Regioplan van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Iedere gemeente, binnen de regio draagt haar steentje bij. We hebben het afgelopen jaar ervaren dat de kleinschalige opvang en het bieden van een thuis in Heusden succesvol is geweest. Dit willen we graag uitbreiden in de gemeente.

De gemeente onderzoekt geschikte locaties. Om deze opgave in te vullen moeten we oplossingen vinden die anders zijn dan we normaal zouden bedenken. Het uitgangspunt blijft dat we kleinschalige opvang willen bieden, verspreid over de verschillende kernen in de gemeente. Het inzetten sporthallen als opvanglocatie is een laatste redmiddel! Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht.

Op dit moment heeft de gemeente geen geschikte panden of gronden om op grootschalige en langdurige wijze asielopvang (AZC) te bieden. Binnen de regio zijn er andere gemeenten die zich over dit vraagstuk ontfermen.

De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft, naar aanleiding van het verzoek van Staatssecretaris Van der Burg, ook aan de gemeente gevraagd of er ruimte is om alsnog tijdelijk crisisnoodopvang te realiseren. Op dit moment heeft de gemeente geen geschikte panden of gronden om tijdelijk noodopvang te organiseren.

Om de extra opvangplaatsen voor Oekraïners te creëren onderzoekt de gemeente of er panden aangekocht of gehuurd kunnen worden. Deze panden worden verbouwd om op een kleinschalige manier Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Hiermee zorgen we ervoor dat het reguliere woningaanbod behouden blijft voor de Heusdense samenleving zoals starters, spoedzoekers en statushouders. 

Als er Oekraïense vluchtelingen in een gemeentelijke opvanglocatie bij jou in de straat opgevangen worden ontvang je een brief. Afhankelijk van het aantal vluchtelingen dat op de locatie verblijft organiseren we ook een bijeenkomst om in gesprek te gaan. Als er statushouders in een woning in de gemeente komen te wonen, dan informeren we je hier niet over. 

De afkorting AZC staat voor asielzoekerscentrum. Het is een opvangcentrum voor asielzoekers die (tijdelijk) in Nederland verblijven tot over hun asielaanvraag is beslist. In het nieuwe asielsysteem zijn er 3 typen opvanglocatie. Meer informatie lees via deze link.

Bij crisisnoodopvang worden asielzoekers kortdurend opgevangen in locaties die normaal ingezet worden bij rampen of incidenten. Denk aan sporthallen of containerunits. De Veiligheidsregio en de gemeente coördineert deze opvang.

In de gemeentelijke opvanglocatie vangen we Oekraïense vluchtelingen op. Er zijn verschillende locaties waarmee de gemeente kleinschalig opvang biedt. Vluchtelingen hebben een eigen slaapkamer, vaak delen ze deze met familie, en gezamenlijke faciliteiten zoals douche, wc en keuken. 

Een statushouder is iemand die asiel in Nederland heeft aangevraagd en een verblijfsvergunning heeft gekregen. Zij mogen dus in Nederland blijven en gaan onderdeel uitmaken van de Nederlandse samenleving.

Ervaar je overlast? Dan kun je dit op een rustige toon gewoon bespreken met Oekraïense vluchtelingen of statushouders. Bedenk dat deze mensen nog moeten wennen aan het leven in Nederland en ze vaak niet weten dat ze overlast veroorzaken.

Wist je dat er handige vertaalapps zijn zoals Google Translate, SayHi of Translator om met elkaar in gesprek te komen? Mocht je er niet uitkomen of begrijpen jullie elkaar echt niet? Neem dan contact op met de gemeente via het Klantcontactcentrum op (073) 513 17 78 of per mail op info@heusden.nl.

Ook in Heusden is Stichting Vluchtelingenwerk actief. Ze kunnen jouw hulp goed gebruiken! Als vrijwilliger help je vluchtelingen om de weg in de Nederlandse samenleving te vinden. Meer informatie vind je via deze link.

Op dit moment zamelt de gemeente geen goederen in. Wil je jouw spullen of kleding een tweede kans geven? Bekijk dan de website van de Vincentiusvereniging Heusden. Zij zamelen ook goederen in om te verkopen in de Vincentiuswinkel in Drunen. Vluchtelingen kunnen hier goedkoop kleding kopen. Meer informatie vind je via deze link.

Laatst bijgewerkt op 14 februari 2023