Het college informeert de leden van de raad via een raadsinformatiebrief. In deze brieven houden de raadsleden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Heusden. Hieronder tref je alle raadsinformatiebrieven aan die zijn verzonden. 

Beleiduitgangspunten opvang vluchtelingen

Het college heeft op 8 maart 2022 de volgende beleidsuitgangspunten vastgesteld in relatie tot de
opvang van Oekraïense vluchtelingen:

  • Samen door de crisis: Daarbij willen we gebruik maken van de betrokkenheid vanuit onze gemeenschap;
  • Particuliere initiatieven geven we ruim baan en Heusdenaren die willen helpen staan we zo goed als mogelijk bij;
  • Opvang willen we zoveel mogelijk kleinschalig en verspreid organiseren;
  • We vinden het belangrijk om vluchtelingen zo volwaardig mogelijk te laten meedraaien in de maatschappij;
  • Uiteraard is de gemeente zelf ook hard op zoek naar geschikte locaties. Als gemeente Heusden nemen we graag onze verantwoordelijkheid om een bijdrage leveren aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen;
  • Gemeentelijke opvanglocaties zoals sporthallen zijn het laatste redmiddel. We bereiden dit scenario wel voor mocht de toestroom van vluchtelingen te groot worden.

We willen Oekraïense vluchtelingen een warme, veilige plek bieden bij ons in Heusden. Een plek die het normale leven zo goed mogelijk benadert en die we samen zo lang als nodig kunnen blijven bieden. We doen dan ook een actieve oproep aan de Heusdense samenleving zoals inwoners, ondernemers en verenigingen die gelegenheid hebben om Oekraïners op te vangen zicht te melden. Wel willen we aangeven dat het bieden van langdurige opvang geen lichtzinnig besluit is. Er komt veel bij kijken en daar moet je dus goed over nadenken!