Er is een enorme stroom vluchtelingen uit zowel Oekraïne als andere delen van de wereld op gang. De druk om meer vluchtelingen op te vangen, in Nederland (en dus in alle gemeenten), blijft daarom ontzettend hoog. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om geschikte opvanglocaties, voor korte en langere tijd, te vinden. Binnen de regio Brabant-Noord, waar de gemeente Heusden deel van uitmaakt, werken we intensief samen om deze crisis aan te pakken. Een belangrijk uitgangspunt is dat de opgave voor de opvang van vluchtelingen regionaal wordt ingevuld. Hiervoor is het regioplan 'Asiel- en Oekraïne-opvang en huisvesting vergunninghouders' opgesteld en heeft het college op 8 maart 2022 beleidsuitgangspunten vastgesteld in relatie tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 

Op 29 december 2022 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Jack Mikkers het regioplan voor de Asiel- en Oekraïne-opvang en huisvesting vergunninghouders aangeboden namens de gemeenten aan de Provincie Noord-Brabant. Het plan vloeit voor uit de nadere afspraken tussen het Rijk, provincies, gemeenten en veiligheidsregio’s om uit de opvangcrisis te komen en te blijven. De volgende uitgangspunten zijn daarin leidend voor de gemeenten:

  • We zijn als regio solidair en willen samen met inwoners onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen;
  • We zijn een betrouwbare overheid;
  • We realiseren kwalitatief goede, duurzame, humane en uitvoerbare opvang en huisvesting.

> Lees hier het Regioplan Asiel- en Oekraïne-opvang en huisvesting vergunninghouders

Het college heeft op 8 maart 2022 de volgende beleidsuitgangspunten vastgesteld in relatie tot de
opvang van Oekraïense vluchtelingen:

  • Samen door de crisis: Daarbij willen we gebruik maken van de betrokkenheid vanuit onze gemeenschap;
  • Particuliere initiatieven geven we ruim baan en Heusdenaren die willen helpen staan we zo goed als mogelijk bij;
  • Opvang willen we zoveel mogelijk kleinschalig en verspreid organiseren;
  • We vinden het belangrijk om vluchtelingen zo volwaardig mogelijk te laten meedraaien in de maatschappij;
  • Uiteraard is de gemeente zelf ook hard op zoek naar geschikte locaties. Als gemeente Heusden nemen we graag onze verantwoordelijkheid om een bijdrage leveren aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen;
  • Gemeentelijke opvanglocaties zoals sporthallen zijn het laatste redmiddel. We bereiden dit scenario wel voor mocht de toestroom van vluchtelingen te groot worden.

We willen Oekraïense vluchtelingen een warme, veilige plek bieden bij ons in Heusden. Een plek die het normale leven zo goed mogelijk benadert en die we samen zo lang als nodig kunnen blijven bieden. We doen dan ook een actieve oproep aan de Heusdense samenleving zoals inwoners, ondernemers en verenigingen die gelegenheid hebben om Oekraïners op te vangen zicht te melden. Wel willen we aangeven dat het bieden van langdurige opvang geen lichtzinnig besluit is. Er komt veel bij kijken en daar moet je dus goed over nadenken!

Het college informeert de leden van de raad via een raadsinformatiebrief. In deze brieven houden de raadsleden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Heusden. Hieronder tref je alle raadsinformatiebrieven aan die zijn verzonden. 

Laatst bijgewerkt op: 08-05-2023