Binnen de regio Brabant-Noord, waar de gemeente Heusden deel van uitmaakt, werken we intensief samen om de opvang van vluchtelingen en statushouders aan te pakken. Een belangrijk uitgangspunt is dat de opgave voor de opvang van vluchtelingen regionaal wordt ingevuld. Iedere gemeente, binnen de regio Brabant-Noord, draagt haar steentje bij. Wel kunnen gemeenten uit de regio Brabant-Noord het aantal op te vangen vluchtelingen onderling verdelen.  

Vanwege het huidige capaciteitstekort zet het COA* noodgedwongen kortdurende opvang in zoals tijdelijke opvanglocaties en crisisnoodopvang. De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft, naar aanleiding van het verzoek van Staatssecretaris Van der Burg, ook aan de gemeente Heusden gevraagd of er ruimte is om alsnog tijdelijk crisisnoodopvang te realiseren.

Op dit moment heeft de gemeente geen geschikte panden om tijdelijk crisisnoodopvang te realiseren. Wil je meer weten over tijdelijke opvang, noodopvang of crisisnoodopvang? Klik dan op de link hieronder om de website van het COA te bezoeken.

> Naar de website van het COA

*Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Laatst bijgewerkt op 14 februari 2023

Laatst bijgewerkt op: 16-02-2023