Onroerende-zaakbelasting (WOZ)

WOZ betekent letterlijk Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar wordt de waarde van alle woningen en bedrijfspanden door de gemeente opnieuw vastgesteld. Je ontvangt dan digitaal of per brief de nieuwe WOZ-waarde van je woning en het bedrag dat je dit jaar aan onroerend-zaakbelasting (OZB) moet betalen. Wil je de WOZ-waarde vergelijken met die van andere woningen, dan kun je dit via het WOZ-waardeloket opvragen. Dit loket is een centrale landelijke voorziening, zodat iedereen de WOZ-waarde van woningen door het hele land kan opvragen.

>Naar het WOZ-waardeloket

Bedrijven kunnen het taxatieverslag telefonisch opvragen bij het cluster Belastingen van de gemeente via telefoonnummer: (073) 513 17 89. 

Bezwaar tegen WOZ / OZB indienen

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van woningen via de vergelijkingsmethode. Hierbij wordt gekeken naar gerealiseerde verkoopprijzen van zo goed mogelijk vergelijkbare woningen in onze gemeente. De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van een pand of stuk grond en de hoogte van het belastingtarief. Klik hier voor de tarieven 2020. Daarnaast wordt de WOZ-waarde ook gebruikt voor het bepalen van het eigenwoningforfait bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting en de hoogte van de waterschapsbelasting.

Tarieven OZB 2020

Als je twijfelt over de juistheid van de gegevens op het aanslagbiljet, neem dan contact op met de gemeente. Wij hechten veel waarde aan de juistheid van de aanslag.

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde? Neem dan contact op met het cluster Belastingen van de gemeente Heusden, telefoon (073) 513 1789. Onze gespecialiseerde medewerkers leggen je graag uit hoe de waarde tot stand is gekomen en hoe je hiertegen bezwaar kunt maken. Het indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde is gratis!

Niemand wil te veel betalen, dat is logisch. Daarom is ‘gratis’ bezwaar maken tegen de WOZ-waarden steeds meer in trek. Met dit soort slogans adverteren diverse bureaus om bezwaar voor je te maken. Zoals met veel dingen, is gratis helemaal niet gratis. Als een bezwaarschrift gegrond is dan is de gemeente wettelijk verplicht om een onkostenvergoeding uit te betalen aan het bureau. De gemeente maakt op deze manier meer kosten dan wanneer je zelf bezwaar maakt. Dat is jammer en onnodig. Bezwaar maken is bij de gemeente altijd gratis.

Je kunt de aanslag onroerend zaakbelasting op verschillende manieren betalen aan de gemeente. Staan er 8 termijnen op het aanslagbiljet vermeldt, dan heb je in het verleden al een machtiging afgegeven voor automatische incasso. Omstreeks de genoemde data wordt een bedrag van jouw rekening geïncasseerd.

Ik wil geen automatische incasso afgeven?
Je kunt de aanslag ook betalen met iDEAL of door het zelf over te schrijven naar het bankrekeningnummer van de gemeente Heusden. Je dient dan wel de volledige aanslag in één keer te betalen. 

Het bankrekeningnummer van de de gemeente is: NL83 BNGH 0285 0429 63 ten name van Gemeente Heusden te Vlijmen onder vermelding van het aanslagnummer. Vermeld bij een gewone overboeking het aanslagnummer in het “vrije invulveld”.

Kan ik kwijtschelding ontvangen voor de onroerende zaakbelasting?
Voor onroerende zaakbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. Wil je een betalingsregeling treffen? Neem dan contact op met de invorderingsambtenaar van de gemeente Heusden.