Onroerende-zaakbelasting (WOZ)

WOZ betekent letterlijk Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar wordt de waarde van alle woningen en bedrijfspanden door de gemeente opnieuw vastgesteld. Je ontvangt dan digitaal of per brief de nieuwe WOZ-waarde van je woning en het bedrag dat je dit jaar aan onroerend-zaakbelasting (OZB) moet betalen. Wil je de WOZ-waarde vergelijken met die van andere woningen, dan kun je dit via het WOZ-waardeloket opvragen. Dit loket is een centrale landelijke voorziening, zodat iedereen de WOZ-waarde van woningen door het hele land kan opvragen.

>Naar het WOZ-waardeloket 

Wat is een WOZ-beschikking?

WOZ staat voor ‘waardering onroerende zaken’. De gemeente moet elk jaar de waarde van onroerende zaken in de gemeente vaststellen. Onroerende zaken zijn panden. De waarde maakt de gemeente elk jaar bekend aan de betrokken personen middels een WOZ-beschikking.

Wie ontvangt een WOZ-beschikking?

De gemeente stuurt de WOZ-beschikking aan de betrokken persoon. Dit is:

  • Degene die op 1 januari van dit jaar eigenaar van de woning is;
  • Degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een (bedrijfs)pand/niet-woning.

Waarvoor heb ik de WOZ waarde nodig?

De WOZ-waarde heb je nodig voor verschillende belastingen:

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van je onroerende zaakbelastingen (OZB) te bepalen. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van het eigenwoningforfait te bepalen. Het Waterschap gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de waterschapsbelasting te bepalen. Banken en verzekeraars gebruiken de WOZ-waarde om je opstal- en inboedelverzekering te bepalen en voor het verstrekken van hypothecaire geldleningen. Je moet de WOZ-beschikking dus goed bewaren. Vanaf 1 oktober 2015 is de WOZ-waarde ook onderdeel van het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) van huurwoningen in de sociale sector voor het bepalen van de maximale redelijke huurprijs.

Voor welke periode geldt de WOZ-waarde met dagtekening 24 februari 2024?

De WOZ-waarde is geldig voor het kalenderjaar 2024. 

Welke waardepeildatum heeft de WOZ-beschikking 2024?

De WOZ-beschikking 2024 heeft als waardepeildatum 1 januari 2023.

Wat betekent de waardepeildatum?

De WOZ-waarde wordt jaarlijks op een vaste waardepeildatum vastgesteld. Dat is altijd 1 januari van het jaar daarvoor. Bijvoorbeeld: de WOZ-waarde voor (de aanslagen over) 2024 is dan de waarde van uw pand, zoals die was op 1 januari 2023.

Berichtenbox in MijnOverheid.nl

Wil je de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking voortaan digitaal ontvangen? Dan kun je gebruik maken van de Berichtenbox van MijnOverheid.nl. In jouw persoonlijke Berichtenbox ontvang je dan de aanslag.

Let op:

  • Vergeet niet Heusden te selecteren als organisatie waarvan je berichten wilt ontvangen.
  • Als je je aanmeldt voor de berichtenbox kun je aangeven of je een mail wilt ontvangen als je een nieuw bericht ontvangt. Vink dit aan. Dan mis je geen berichten.

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van woningen via de vergelijkingsmethode. Hierbij wordt gekeken naar gerealiseerde verkoopprijzen van zo goed mogelijk vergelijkbare woningen in onze gemeente. De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van een pand of stuk grond en de hoogte van het belastingtarief. Klik hier voor de tarieven 2024. Daarnaast wordt de WOZ-waarde ook gebruikt voor het bepalen van het eigenwoningforfait bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting en de hoogte van de waterschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2022 is de WOZ-waarde bij woningen op basis van de gebruikersoppervlakte bepaald. Voor meer informatie over de gebruikersoppervlakte klik je hier.

Als je twijfelt over de juistheid van de gegevens op het aanslagbiljet, neem dan contact op met de gemeente. Wij hechten veel waarde aan de juistheid van de aanslag.

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde? Neem dan contact op met het cluster Belastingen van de gemeente Heusden, telefoon (073) 513 1789. Onze gespecialiseerde medewerkers leggen je graag uit hoe de waarde tot stand is gekomen en hoe je hiertegen bezwaar kunt maken. Ben je na het telefoongesprek nog steeds niet tevreden over de beschikking? Dan kun je digitaal bezwaar maken.
Let op: Het aanslagbiljet is aan één persoon gericht. Login met de DigiD van de betreffende persoon. Maakt u bezwaar namens iemand anders? Log dan in met uw eigen DigiD en voeg de machtiging bij wanneer hierom wordt gevraagd.

Kan ik ook schriftelijk bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

Je kunt zelf een brief schrijven, waarin je aangeeft dat je bezwaar maakt tegen de WOZ-beschikking. Vergeet niet duidelijk aan te geven tegen welk pand je bezwaar maakt en waarom je bezwaar maakt. Op het bezwaarschrift moeten ook je naam en adresgegevens vermeld zijn en de het bezwaarschrift moet ondertekend zijn met je handtekening. Het bezwaar kun je richten aan de heffingsambtenaar, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen.

Wat is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift?

Een bezwaarschrift kun je indienen binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. 

Wat moet ik doen als de tenaamstelling oftewel de naam die boven de beschikking staat niet juist is?

Indien de tenaamstelling van de beschikking niet juist is, kun je het beste telefonisch contact opnemen met het cluster Belastingen van de gemeente Heusden, bereikbaar via het telefoonnummer (073) 513 17 89.

Als ik bezwaar indien, moet ik dan toch de onroerende zaakbelasting betalen?

Als je bezwaar maakt, kun je verzoeken om uitstel van betaling totdat op het bezwaarschrift is beslist. Je krijgt dan uitstel van betaling voor het betwiste gedeelte van de aanslag. Het overige bedrag van de aanslag dien je voor de gestelde termijnen op de aanslag te voldoen.

Niemand wil te veel betalen, dat is logisch. Daarom is ‘gratis’ bezwaar maken tegen de WOZ-waarden steeds meer in trek. Met dit soort slogans adverteren diverse bureaus om bezwaar voor je te maken. Zoals met veel dingen, is gratis helemaal niet gratis. Als een bezwaarschrift gegrond is dan is de gemeente wettelijk verplicht een onkostenvergoeding over te maken aan de belanghebbenden. Dat gebeurt na eventuele verrekening van openstaande bedragen. 

Je kunt de aanslag onroerend zaakbelasting op verschillende manieren betalen aan de gemeente. 

Heb ik een automatische incasso afgegeven?

Als er 8 termijnen op het aanslagbiljet vermeld staan, dan heb je in het verleden al een machtiging voor automatische incasso afgegeven. Omstreeks de genoemde data wordt een bedrag van je rekening geïncasseerd.

Kan ik de aanslag in termijnen betalen?

Ja, het is mogelijk om via automatische incasso de aanslag in acht termijnen te betalen. Hiervoor moet je de gemeente machtigen. Maak hiervoor gebruik van de QR-code die op het bijgevoegde voorblad van het aanslagbiljet staat. Als je de aanslag via de post hebt ontvangen kun je ook de aanslag/WOZ-beschikking digitaal inzien en een digitale automatische incasso afgeven door in te loggen op de persoonlijke omgeving, gebruik hiervoor de code op het meegestuurde voorblad en volg de instructies. Ontvang je de aanslag via de berichtenbox in MijnOverheid volg daar dan de instructies.

Ik heb nu de gemeente gemachtigd, moet ik het bedrag wel in één keer betalen?

Nee. Heb je jezelf nu aangemeld voor automatische incasso, dan wordt ook deze aanslag geïncasseerd in 8 termijnen.

Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelasting?

Voor onroerende zaakbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. Wil je een betalingsregeling treffen? Neem dan contact op met de invorderingsambtenaar van de gemeente Heusden. 

Betaal de aanslag met iDEAL 

Je kunt de aanslag ook betalen met iDEAL via de Postex code. Je dient dan wel de volledige aanslag in één keer te betalen. 

Zelf overschrijven

De betaling kan ook gedaan worden door het bedrag over te schrijven naar het bankrekeningnummer van de gemeente Heusden:

NL83 BNGH 0285 0429 63 ten name van Gemeente Heusden te Vlijmen onder vermelding van het aanslagnummer. Vermeld bij een gewone overboeking het aanslagnummer in het veld "omschrijving".

Wijzigen IBAN t.b.v. automatische incasso

Als je de automatische incasso via een andere IBAN wil laten afschrijven dan kan je met dit formulier dit aangeven: Wijzigen IBAN

Mijn nieuwbouwpand was op 1 januari 2024 nog niet gereed.

De gemeente dient een waarde te bepalen voor alle gebouwde objecten. Een woning in aanbouw is een gebouwd object. Op 1 januari 2024 wordt er bepaald wat er feitelijk gebouwd is. Hierover wordt dan de waarde bepaald.

Mijn woning is verbouwd in 2023?

De wet WOZ gaat uit van de feitelijke situatie op 1 januari 2024. Alle wijzigingen aan de woning, die plaatsvinden tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024, zoals verbouw of sloop worden verwerkt in de waarde voor 2024.

Mijn woning is na 1 januari 2024 verkocht?

De wet WOZ gaat uit van de situatie op 1 januari 2024. Degene die dan eigenaar is van een woning ontvangt de WOZ-beschikking en dient ook de onroerende zaakbelasting te betalen voor het gehele jaar. Wel is het gebruikelijk dat de zakelijke lasten worden verrekend bij de notaris. Dit wil zeggen dat je via de notaris een gedeelte van de onroerende zaakbelasting hebt ontvangen van de koper van de woning. Je kunt dit nakijken op de afrekening van de notaris.

Ik heb na 1 januari 2024 een woning gekocht?

Als de overdracht van de woning heeft plaatsgevonden of je woont al in de nieuwe woning, dan kun je een beschikking op verzoek aanvragen. Dit kun je telefonisch doen bij het cluster Belastingen van de gemeente Heusden, bereikbaar via telefoonnummer (073) 513 17 89 of stuur een email naar belastingen@heusden.nl.

Wat is een taxatieverslag?

Een taxatieverslag geeft inzicht hoe de waarde van een pand tot stand is gekomen. De WOZ-waarde van woningen wordt onderbouwd door de vermelding van verkoopprijzen en WOZ-waarden van een aantal vergelijkbare woningen, die rondom de waardepeildatum zijn verkocht. Deze vergelijkbare woningen hoeven niet identiek te zijn aan jouw woning.

Bij niet-woningen (bedrijven, kantoren, winkels, scholen) wordt de WOZ-waarde onderbouwd door het weergeven van de opbouw van de taxatie (huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren) Dit zijn correcties die worden toegepast vanwege technische veroudering en functionele veroudering van een gebouw. Deze correcties gelden alleen voor de opstal; niet voor de ondergrond.

Hoe kan ik een taxatieverslag aanvragen?

Ga hiervoor naar https://mijn.overheid.nl/ en log in met uw DigiD.

Let op het betreft hier de DigiD-code van de persoon wiens naam op het aanslagbiljet vermeld staat.

In het overzicht links op je scherm ga je vervolgens naar het onderwerp “Wonen”, hierna kies je voor “Bekijk WOZ-gegevens”.

Vervolgens klik je op de regel met je adres met waardepeildatum 1 januari 2023. Je kunt nu kiezen voor het taxatieverslag.

Indien je niet beschikt over internet of een DigiD-code, kun je het taxatieverslag telefonisch aanvragen bij het cluster Belastingen van de gemeente Heusden, bereikbaar via het telefoonnummer (073) 513 17 89 of door een email te sturen aan belastingen@heusden.nl

Om een taxatieverslag van een niet-woning (bedrijfsobject) te ontvangen kun je een e-mail sturen naar belastingen@heusden.nl.

Vergeet niet het betreffende adres van het bedrijfsobject te vermelden.

Op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) is de gemeente verplicht om alle verkooptransacties te onderzoeken. Dit onderzoek, de zogenaamde permanente marktanalyse, wordt uitgevoerd omdat de waardering van woningen plaatsvindt op basis van een vergelijkingsmethode. De WOZ-waarde wordt bepaald door vergelijking met enigszins gelijksoortige woningen die verkocht zijn. De permanente marktanalyse is dus noodzakelijk om te onderzoeken welke verkooptransacties een goede basis vormen voor de vergelijking.

Om het onderzoek naar behoren uit te voeren is het noodzakelijk dat de gemeente over zoveel mogelijk relevante informatie beschikt. Daarom ontvangt u een vragenformulier dat betrekking heeft op de aankoop van uw woning. 

Wij verzoeken u vriendelijk om de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en aan de gemeente terug te sturen. Voor terugzending van de vragenlijst kunt u het formulier inscannen en uploaden.

Vragenlijst uploaden (DigiD)

Omdat je in de gemeente Heusden woont of onderneemt, krijg je te maken met een aantal belastingen. Op deze website kun je berekenen hoe hoog de lokale lasten voor jou zijn. Ook kun je berekenen wat het voor jouw situatie betekent wanneer de WOZ-waarde hoger of lager zou zijn. 

>> naar Heusden.lokalelastenmeter.nl

Bezwaar tegen WOZ/OZB indienen

Laatst bijgewerkt op: 21-02-2024