Raadsvergadering 29 september 2015

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 september 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO is er geen inspreekrecht

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslagen van de raadsvergaderingen van 30 juni en 7 juli 2015

Stukken

7.

Advies werkgroep Veerkrachtig bestuur

Stukken

8.

Ontwerp Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

9.

Toepassen coordinatieregeling en SEP voor Aldi op Dillenburglocatie Drunen

Stukken

10.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Groenewoud III

Behandelvoorstel

memo naar aanleiding van de informatievergadering wordt later toegevoegd

Stukken

11.

Overheveling buitenonderhoud scholen 2015

Behandelvoorstel

memo naar aanleiding van de informatievergadering wordt later toegevoegd

Stukken

12.

Revitalisering de Voorste Venne

Behandelvoorstel

wordt op 21 september besproken in een extra informatievergadering

Stukken

13.

Wijziging leden informatievergadering

Stukken

14.

Sluiting

Uitgelicht