Raadsvergadering 27 september 2016

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 september 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 12 juli 2016

Stukken

7.

Rapport Rekenkamercommissie Doorwerken

Stukken

8.

Uittreden uit GR inzameling huishoudelijk afval met s-Hertogenbosch

Stukken

9.

Huisvestingsverordening gemeente Heusden 2016

Stukken

10.

Kader prestatieafspraken gemeente Heusden 2016-2020

Stukken

11.

Bestemmingsplan Kasteeldreef 46, Drunen

Stukken

12.

Bestemmingsplan Oude Haven, Haarsteeg

Stukken

13.

Bestemmingsplan Hoek Willem Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat, Drunen

Stukken

14.

Bestemmingsplan Heusden Buitengebied 3de herziening

Stukken

15.

Bestemmingsplan Rembrandtlaan, Oudheusden

Stukken

16.

Toekomst De Voorste Venne

Behandelvoorstel

memo wordt later toegevoegd

Stukken

17.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

18.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

19.

toegevoegd: bespreking art 61 antwoorden inzake grondverkopen Donkhof

Stukken

20.

toegevoegd: bespreking art 61 antwoorden inzake GOL en rotonde Nieuwkuijk

Stukken

21.

Sluiting

Uitgelicht