Raadsvergadering 23 september 2014

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 september 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 18

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslagen van de raadsvergaderingen van 1 en 8 juli 2014

Stukken

7.

Kadernota Integrale Veiligheid Meierij en ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018

Stukken

8.

Verordening Basisregistratie Personen gemeente Heusden 2014

Stukken

9.

Bestemmingsplan Vaartweg

Stukken

10.

VERVALLEN

11.

Eerste herziening exploitatieplan Geerpark

Stukken

12.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuwkuijk

Stukken

13.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Groenewoud II

Stukken

14.

Wijziging GR GGD Hart voor Brabant 2014

Stukken

15.

Wijziging GR Regionale Ambulancevoorziening

Stukken

16.

Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies 2015-2017

Stukken

17.

Jaarstukken 2013 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Baanbrekers

Stukken

18.

Bespreking Het Run

Stukken

19.

Sluiting

Uitgelicht