Raadsvergadering 18 februari 2014

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 februari 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 20 en 21.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 17 december 2013

Stukken

7.

Notitie hondenbeleid

Stukken

8.

Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Stukken

9.

Aanvraag bijdrageregeling kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede WO

Stukken

10.

Woonvisie

Stukken

11.

Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden

Stukken

12.

VERVALLEN

13.

Bestemmingsplan Haarsteegsestraat 99 Haarsteeg

Stukken

14.

Bestemmingsplan Gasbedrijf Touwslager

Stukken

15.

Bestemmingsplan Vlijmen en Vliedberg herziening 2013

Stukken

16.

Welstandsvrije projectmatige kavels Geerpark

Stukken

17.

Beleidskader Transitie Sociaal Domein

Stukken

18.

Beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant

Stukken

19.

Regioproces Bedijkte Maas

Stukken

20.

Normenkader rechtmatigheid 2013

Stukken

21.

Eerste wijziging legesverordening 2014

Stukken

22.

Instellen commissie en onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden

Stukken

23.

Sluiting

Uitgelicht