Raadsvergadering 17 en 18 mei 2016

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 mei 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 3a en 15

Stukken

-

3A Opvanglocaties vluchtelingen

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslagen van de raadsvergaderingen van 29 maart en 25 april 2016

Stukken

7.

Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016

Behandelvoorstel

Besluitvorming met bespreking

Stukken

8.

Verlenging van het bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant

Behandelvoorstel

Besluitvorming met bespreking

Stukken

9.

Nota Parkeernormen Heusden 2016

Behandelvoorstel

Besluitvorming met bespreking

Stukken

10.

Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland

Behandelvoorstel

Besluitvorming zonder bespreking

Stukken

11.

Bestemmingsplan De Grassen 1e fase

Behandelvoorstel

Besluitvorming zonder bespreking

Stukken

12.

Bestemmingsplan Heidijk 16, Vlijmen

Behandelvoorstel

Besluitvorming zonder bespreking

Stukken

13.

Krediet Kleedaccommodatie HHC’09

Behandelvoorstel

Besluitvorming zonder bespreking

Stukken

14.

Begroting 2017 en meerjarenraming 2018 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Besluitvorming zonder bespreking

Stukken

15.

Ontwerpbegrotingen 2016-2017 en meerjarenraming Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Behandelvoorstel

Rechtstreeks in de Raad

Stukken

16.

Art 61 vragen Vonk D66 inzake Creatief Centrum Heusden

Stukken

17.

Sluiting

Uitgelicht