Uniek Zwemmen. Zwemmen is voor iedereen!

Uniek Zwemmen in Brabant: tijd voor uw mening!

Om het Brabantse zwemleven toegankelijker te maken voor iedereen met een aandoening of beperking, is er een nieuw initiatief gestart door het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten, InnoSportLab de Tongelreep, de KNZB en de provincie Noord-Brabant: Uniek Zwemmen in Brabant.

Om deze toegankelijkheid te kunnen verbeteren, dienen we eerst de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst gemaakt.

Bent u 18 jaar of ouder?
Of u nu zwemt of niet, we zouden graag uw input willen!
 

We zouden het zeer op prijs stellen als u onderstaande multiple-choice vragenlijst in zou willen vullen. Indien nodig met een begeleider.
Het duurt ongeveer 5 minuutjes.

https://onderzoekstool.nl/aa/2kthw78j

Alvast bedankt!

Uitgelicht