Privacyverklaring

Hoe gaat Sportbedrijf Gemeente Heusden om met uw persoonsgegevens?
Schrijft u zich in voor zwemlessen, een abonnement of wilt u een ruimte huren dan worden de gegevens die u aan ons verstrekt heeft verzameld en bewaard. . Hieronder leest u hoe wij met deze gegevens omgaan.

 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
 • Verwerkingsdoelen
 • Delen met derde
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Cookies
 • Contact

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sportbedrijf Gemeente Heusden verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Gezondheid
 • Financiële informatie

Verwerkingsdoelen
De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doelen::

 • Afsluiten van een (huur)Overeenkomst
 • Financiële administratie
 • Vitaal belang/ veiligheid bij zwemles
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame
 • Telefonische contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten

De volgende wettelijke grondslagen zijn hierop van toepassing: 

 • wettelijke verplichting
 • vitaal belang
 • toestemming van de klant
 • overeenkomst
 • publiekrechtelijke taak

Bewaartermijn
Sportbedrijf Gemeente Heusden zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Sportbedrijf gemeente Heusden houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Verzenden nieuwsbrieven en/of reclame: uw E-mailadres wordt bewaard  totdat u zichzelf afmeldt.
 • Telefonisch contact: de bewaartermijn is gekoppeld aan de zaak waarop het telefonisch contact betrekking heeft.
 • Informeren of wijzigingen van diensten: uw  E-mailadres wordt bewaard totdat u zichzelf afmeldt

Delen met derden
Sportbedrijf Gemeente Heusden verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sportbedrijf gemeente Heusden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Sportbedrijf gemeente Heusden neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeente beveiligingsnormen zoals vast gelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten als Sportbedrijf Gemeente Heusden uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: waarom deze gegevens nodig en wat gaat daarmee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door Sportbedrijf Gemeente Heusden
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is  (en wettelijk mag)
 • Recht op verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies
De website van Sportbedrijf Gemeente Heusden maakt ook gebruik van cookies, namelijk:

 1. Functionele cookies

Noodzakelijke cookies: om de site goed te kunnen bezoeken, maken we soms gebruik van cookies. Uw apparaat onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt, bijvoorbeeld de grootte van het lettertype. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

 1. Cookies voor websitestatistieken

Sportbedrijf Gemeente Heusden maakt gebruik van websitestatistieken. Zo kijken we naar welke pagina’s (veel) worden bezocht en welke zoekingangen en –woorden mensen gebruiken bij het bezoek van de website. Op basis hiervan verbeteren we onze site. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent.

Contact
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via: info@zwembaddieheygrave.nl

Uitgelicht