Medicijnresten? Niet in het riool!

Uit onderzoek blijkt dat overgebleven medicijnen vaak door het toilet worden gespoeld en dat is slecht voor het milieu. Vissen en andere organismen hebben last van deze verontreiniging. Daarnaast hebben drinkwaterbedrijven in toenemende mate last van medicijnresten in het oppervlaktewater. Er is steeds meer inspanning nodig om water te zuiveren tot betrouwbaar drinkwater. Voorkomen is dus niet alleen beter voor het milieu, maar ook goedkoper. Heb jij medicijnen die over de datum zijn? Leeg oude flesjes niet in de gootsteen en gooi oude pillen niet in het toilet, maar breng ze terug naar de apotheek of lever ze in bij de Milieustraat in Drunen, Duinweg 37.

Flyer medicijnen

 

Uitgelicht