Watersubsidie

Een borrelend toilet, straten die blank staan na een fikse regenbui en vuil rioolwater in sloten, vijvers en kanalen. In Nederland regent het door klimaatverandering vaker en harder. Schoon water komt in het riool terecht en dat kan het grote aanbod niet verwerken. Milieuvervuiling, wateroverlast, en onnodige zuivering van schoon water. Redenen waarom de gemeente het regenwater niet meer via de riolering wil afvoeren maar wil scheiden van afvalwater en water wil bergen daar waar het is gevallen.

Om duurzaam met ons regenwater om te gaan heeft de gemeente Heusden een subsidieregeling voor inwoners. Daarmee willen we inwoners stimuleren om het regenwater op eigen terrein te verwerken. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een groen dak of het afkoppelen van het perceel op de riolering. Als gemeente gaan wij zelf ook aan de slag door verhard oppervlak af te koppelen. Nieuwe projecten worden bijvoorbeeld niet meer aangekoppeld aan de riolering. Dit betekent dat bij deze projecten bewoners verplicht de voorzijde van hun woning moeten afkoppelen. 

Meer informatie
In de folder 'Anders omgaan met regenwater' vind je meer informatie over wat je zelf kunt doen om regenwater daar op te vangen waar het valt. Voor verschillende maatregelen kun je een watersubsidie aanvragen. 

Opbouw subsidie
De watersubsidie bestaat uit 4 verschillende subsidies met een gezamenlijk jaarlijks bedrag van € 60.000. Het is onderverdeeld in:

Stimuleren afkoppelen eigen perceel € 20.000 (geldt niet voor nieuwbouw)
Faciliteren afkoppelen woningen / percelen bij afkoppelprojecten € 20.000                (de gemeente koppelt een straat af en huiseigenaren koppelen de voorzijde van het dak van hun woning af)
Stimuleren aanleg groene daken € 10.000      
Duurzaamheidsinitiatieven en innovaties € 10.000 (stapelbaar met bovenstaande subsidies) 


Bij het verlenen van de subsidie hanteren we een aantal criteria. Klik hier voor een overzicht.

Schoon water, vanzelfsprekend toch?
Achter de schermen werken de gemeente Heusden, het Waterschap Aa en Maas en Brabant Water hard aan schoon (drink)water. Bijvoorbeeld door het zorgen voor een goede riolering en afwatering, het schoonhouden van sloten en zuiveren van afvalwater en het leveren van drinkwater. Maar dit kunnen we niet alleen! Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur. Samen met jou kunnen we ons (drink)water schoon en gezond houden. Gebruik het riool alléén waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier. Help jij ook mee! Klik op de afbeeldingen hieronder voor meer informatie.

Knop frituurvet   Knop vochtige doekjes   Knop medicijnen   Knop verfresten

Wat kun je nog meer zelf doen? Bekijk hieronder de tips: