Openbare zitting centraal stembureau | kandidatenlijsten

Bekijk hieronder de openbare zitting van het centraal stembureau terug. 

Tijdens deze zitting:

  • werd er beslist over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
  • werden de lijsten genummerd