Op donderdag 16 maart 2023 8.30 uur houdt het Gemeentelijk Stembureau (GSB) een openbare zitting. In deze zitting controleert het GSB de processen-verbaal van de stembureaus en stelt de uitkomst op gemeenteniveau vast.

Bij (vermoedelijke) fouten in een proces-verbaal telt het GSB de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw. Eventuele fouten worden gecorrigeerd in een corrigendum.
Bij het vaststellen van de gemeentelijke totalen moet het GSB aan de hand van een door de Kiesraad op te stellen controle-protocol nagaan of de data die zijn ingevoerd goed zijn verwerkt door de programmatuur.
Het GSB berekent de gemeentelijke totalen en maakt een proces-verbaal op. 

Zo snel mogelijk daarna worden alle processen-verbaal (van de stembureaus en van het GSB) gepubliceerd. Zo kan iedereen die dat wil de processen-verbaal bekijken.

Waar en wanneer heeft het Gemeentelijk Stembureau zitting?

Gemeentehuis Vlijmen, Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen, in de raadszaal
Donderdag 16 maart 2023 vanaf 08:30 uur
De zitting is voor iedereen toegankelijk.

  • Het tellen van de stemmen op 15 maart op de stembureaus is altijd openbaar.
  • Iedereen die dat wil kan (vermoedens van) fouten in een proces-verbaal melden bij het centraal stembureau (CSB) in ’s-Hertogenbosch of bij het Waterschap
    Dit kan tot 48 uur vóór de zitting van dit CSB. De link voor melding van fouten zal op onze website geplaatst worden na publicatie van de processen-verbaal.
  • Het CSB houdt zo spoedig mogelijk, maar niet eerder dan op de achtste dag na de stemming, een openbare zitting om de uitslag vast te stellen.