Tijdelijke verhuur woonruimte, vergunning aanvragen

In Nederland is de bescherming van de huurder goed geregeld. Zo goed dat het niet zondermeer mogelijk is om woonruimte tijdelijk te verhuren. Oók als je een tijdelijk huurcontract afsluit kan de huurder een beroep doen op huurbescherming en kan de huurovereenkomst niet worden beëindigd zonder instemming van de huurder. Deze huurbescherming vervalt echter als de verhuurder een vergunning voor tijdelijke verhuur heeft vóórdat hij het tijdelijke huurcontract afsluit.

Wil je als woningeigenaar je leegstaande woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld omdat het niet lukt de woning te verkopen? Dan kun je met het formulier een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen (de zogenoemde leegstandsvergunning).

Tip: Heb je een hypotheeklening? Dan heb je ook toestemming van de bank nodig voordat de woonruimte mag verhuren.

(verlenging) tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte aanvragen

Je bent eigenaar van de te verhuren woonruimte.

Daarnaast moet je voldoen aan één van de volgende eisen:

  • de woonruimte is bestemd voor verkoop en is nog nooit bewoond geweest (nieuwbouw);
  • de woning is bestemd voor verkoop en in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan is deze door de eigenaar bewoond geweest;
  • het gaat om een huurwoning die bestemd is voor sloop of renovatie
    → de woning is in de 10 jaar voordat hij leeg kwam te staan, maximaal 3 jaar (geheel of gedeeltijk) verhuurd geweest.

Pas als je een vergunning voor tijdelijke verhuur hebt, kun je de leegstaande woonruimte "veilig" tijdelijk verhuren. Sluit je een huurcontract af vóórdat je de vergunning hebt, dan kun je de huur niet opzeggen tegen de zin van de huurder. Oók niet als je in het huurcontract zet dat dit maar voor een bepaalde tijd geldt.

Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De huurovereenkomst moet wel voor tenminste 6 maanden zijn en er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. De vergunning wordt voor 5 jaar verleend.

Na afloop van de vergunning moet de woning een definitieve bestemming krijgen, bijvoorbeeld verhuur voor onbepaalde tijd, sloop, renovatie of verkoop. Maak daarom bij tijdelijke verhuur altijd afspraken over bezichtiging door eventuele kopers, nieuwe huurders of architect/aannemer.

 

Het aanvragen van een vergunning voor de tijdelijke verhuur van woonruimte kost 130,00 euro. Deze kosten betaal je voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Ook als de aanvraag wordt afgewezen brengen wij deze kosten in rekening.