Recreatiewoning bewonen

Wil je permanent gaan wonen in een woning, (sta)caravan of ander bouwwerk dat geregistreerd staat als recreatiewoning? Overleg met de gemeente of dit kan. Een recreatiewoning is een woning die beschikbaar is voor je zelf  of voor een ander, zonder dat iemand de woning gebruikt als hoofdverblijf. Er is uitsluitend sprake van recreatief gebruik.

•    Voor de bouwkundige kwaliteit van een recreatiewoning gelden andere eisen dan voor een woning bestemd voor permanente bewoning.
•    Een bestemmingsplan kan bepalen dat slechts van recreatieve bewoning sprake mag zijn.
•    Een recreatiewoning mag niet dienen als hoofdverblijf.
•    Er mag sprake zijn van permanent gebruik maar er moet dan wel een wisselende bezetting van de recreatiewoning zijn. Je kunt dus bijvoorbeeld zelf gebruik maken van de woning gedurende een beperkte periode en vervolgens de woning verhuren aan wisselende gasten.


Permanente bewoning

Of permanente bewoning van een recreatiewoning is toegestaan hangt af van het gemeentelijk beleid. Dit is vooral van belang als:

  • Je uiterlijk op 31 oktober 2003 in de recreatiewoning bent gaan wonen en daar sindsdien onafgebroken heeft gewoond.
  • Je nooit door de gemeente op die bewoning bent aangesproken.
  • De bewoning niet in strijd is met de milieuwetgeving.
  • Je kunt bewijzen dat je daar al die tijd heeft gewoond (renteaftrek, inschrijving BRP of bij huisarts, e.d.).
  • De recreatiewoning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

In alle andere gevallen is permanente bewoning van een recreatiewoning niet toegestaan.

  • Wil  je een woning permanent gaan gebruiken dan kun je bij de gemeente informeren of dit is toegestaan.
  • Is dit niet het geval, dan moet je de recreatiewoning als hoofdverblijf opgeven.
  • De gemeente heeft mogelijkheden om op te treden tegen het permanent bewonen van recreatiewoningen.