Overlijden

Na het overlijden van een familielid hebben nabestaanden veel zaken te regelen. Naast het op de hoogte stellen van overige familieleden en de huisarts en het inschakelen van een uitvaartonderneming moet er bij de gemeente aangifte van overlijden gedaan worden.
Meestal gebeurt de aangifte door de uitvaartondernemer. Er is geen termijn vastgesteld voor het doen van de aangifte van het overlijden, maar volgens de Wet op de Lijkbezorging moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Hiervoor is een verlof tot begraven of cremeren nodig, dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt afgegeven.

Een uitvaartondernemer  kan aangifte van overlijden online doorgeven als hij/zij eHerkenning heeft. Is dit nog niet het geval dan kan je deze aanvragen via  www.eHerkenning.nl
Wil je als uitvaartondernemer persoonlijk aangifte doen? Neem dan contact op met het cluster Burgerzaken.

Je kunt als nabestaande ook persoonlijk bij de balie in Vlijmen aangifte doen. Daarvoor kun je contact opnemen met het cluster Burgerzaken.

 

•    Geldig identiteitsbewijs (van aangever en overledene)
•    Verklaring van arts of lijkschouwer
•    De enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
•    Trouwboekje (niet verplicht)


Overlijden in het buitenland
Als een inwoner uit Heusden in het buitenland is overleden, geef je dit bij de gemeente Heusden door. Hiervoor heb je een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden.
Meer informatie over overlijden in het buitenland.


Wat moet ik allemaal regelen als er iemand overlijdt?
Op de website van de Rijksoverheid tref je meer informatie aan over wat je allemaal moet regelen bij een overlijden. Klik hieronder om naar de website te gaan.
> Website Rijksoverheid 
Als een naaste van je overlijdt, kun je hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats in een urnengraf of urnenmuur kan worden geplaatst. Klik hieronder voor meer informatie.
> Informatie over grafuitgifte 

 

De aangifte van overlijden is gratis. Een afschrift van een overlijdensakte bedraagt in 2020 13,80 euro.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met cluster Burgerzaken van de gemeente Heusden.