Loterij, prijsvraag, bingo, organiseren

Voor het organiseren van een kansspel zoals een loterij, een bingo of een prijsvraag heb je een vergunning nodig, of moet je een melding doen. Het belangrijkste kenmerk van een kansspel is dat de deelnemer geen doorslaggevende invloed heeft op de uitslag.

Loterijvergunning aanvragen (particulier)

Loterijvergunning aanvragen (ondernemer)

 1. Voor elk kansspel moet de doelstelling van algemeen belang zijn, zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubhuis voor de sportvereniging, het kopen van nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging of de renovatie van de kerk.
   
 2. De feitelijke uitgaven (prijzen en kosten) voor de loterij mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.
   
 3. De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.
   
 4. Als de totale (economische) waarde van het prijzenpakket niet meer bedraagt dan € 4.500,- is een vergunning nodig van de gemeente waar de vereniging of stichting is gevestigd. Daarboven is een vergunning van de Kansspelautoriteit vereist.
   
 5. Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers (tenminste tien) in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven. Deze loterij mag niet langer duren dan 4 weken en mag ten hoogste 2 maal per jaar plaatsvinden. Tevens mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 11.950,-. Ook mogen de ondernemers geen instant loten uitgeven. Instant loten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.

Een zelfstandig ondernemer mag voor zijn klanten een prijsvraag organiseren. Bij een prijsvraag verlangt de ondernemer dat de klant een daadwerkelijke bijdrage levert, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.

 • Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan € 2.300,- is geen vergunning nodig.
 • Bedraagt de hoofdprijs maximaal € 4.500,-? Dan moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente.  
 • Is de hoofdprijs hoger dan 4.500,-? Dan moet je een vergunning aan vragen bij de Kansspelautoriteit.

Zowel de Kansspelautoriteit als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient.

Kleine kansspelen als bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die minstens 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet meer bedraagt dan € 400,- en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550,- bedraagt.

De vereniging moet de bingobijeenkomst uiterlijk 2 weken van tevoren aanmelden bij de gemeente. De gemeente kan dan bepaalde eisen aan de bingobijeenkomst stellen.

Ook bij kansspelen waarbij geen vergunning nodig is, is mogelijk wel kansspelbelasting verschuldigd.

 1. De opzet van de loterij.
 2. De periode waarin de loterij plaatsvindt.
 3. Het totaalbedrag aan prijzengeld.

Het indienen van een aanvraag voor een loterijvergunning bedraagt € 19,25.