Landbouwgrond, pacht, koop, huur

Pachtgrond

De gemeente Heusden heeft gronden in eigendom met een agrarische bestemming. Deze gronden komen in aanmerking voor geliberaliseerde pacht aan agrariërs. Elke vier jaar wordt een nieuwe uitgifteronde georganiseerd zoals in de "uitvoeringsregeling uitgifte geliberaliseerde pacht 2020" staat omschreven. De huidige uitgifteronde eindigt op 31 december 2023

Van 5 november tot en met 17 november 2019 vond de nieuwe inschrijvingsronde plaats voor de uitgifte periode 2020-2023 geliberaliseerde pacht. Het is nu niet meer mogelijk u in te schrijven voor de uitgifte van geliberaliseerde pacht 2020-2023. In het 4e kwartaal van 2023 vindt de nieuwe uitgifteronde plaats.

Paardeweide huren

Houd je hobbymatig een paard of pony? Dan kun je een perceel huren bij de gemeente. De gemeente heeft een beperkt aantal paardenweides en verhuurt deze aan inwoners. De vraag naar dergelijke weilanden is helaas groter dan ons aanbod. Maar wil je in de toekomts in aanmerking komen voor een paardenweide, dan wordt je naam op een wachtlijst geplaatst. Wanneer er een paardenweide vrij komt en de gemeente besluit dit perceel opnieuw te verhuren, dan komt de eerst wachtende in aanmerking voor de verhuur van het betreffende perceel. Belangstelling?! Stuur dan een mail met je gegevens (naam, adres, telefoonnummer) naar info@heusden.nl .

De pachtgronden zijn in clusters verdeeld over 4 categorieën. Het college heeft bij aanvang van de uitgifteronde 2020-2023 de pachtprijs vastgesteld. De pachtprijs voor de daaropvolgende jaren van de lopende uitgifteronde worden jaarlijks geïndexeerd met een percentage. Voor 2022 bedraagt de pachtprijs per categorie:

• Grasland € 1.086 per hectare

• Bouwland € 1.242 per hectare

• Vollegrondsteelt € 1.759 per hectare

• Overige gronden € 646 per hectare

Als het cluster is aangewezen in de pilot duurzaam bodembeheer wordt het oppervlakte van de verplichte akkerrand niet meegenomen in de berekening van de pachtprijs. De huurprijs voor paardenweides wordt jaarlijks in de nota grondprijzen door de gemeenteraad vastgesteld.