Geboorteaangifte

Gefeliciteerd met de geboorte van je kindje! Het is wettelijk verplicht om binnen drie dagen na de bevalling aangifte te doen van de geboorte in de gemeente waar het kindje is geboren. In Heusden kunnen ouders de geboorte van hun kind(eren) online doorgeven.

Geboorteaangifte doen

  1. Een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart van zowel de moeder als de aangever.
  2. Als je geen Nederlander bent: documenten waarover je ingevolge de vreemdelingenwet moet beschikken ter vaststelling van je identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.
  3. Een verklaring van een arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.
  4. Eventueel een erkenningsakte ongeboren vrucht of een trouwboekje.
  5. Eventueel een akte van naamskeuze.

 

Ouders kunnen tegen betaling van de leges een afschrift (uittreksel van het geboorteregister) van de geboorteakte ontvangen. Na de geboorte worden de gegevens van het kindje verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

De persoonslijst van het kind met het Burgerservicenummer wordt naar het adres gestuurd van de ouder(s) waar het kindje wordt ingeschreven.

Wil je jouw kindje erkennen? maak dan een afspraak met de afdeling Burgerzaken. Je kunt telefonisch contact opnemen via (073) 513 17 89.