Bouwkavel, verkoop, verhuur of verpacht

In de gemeente Heusden kunt u op diverse locaties een kavel kopen voor de bouw van een eigen woning. De gemeente Heusden geeft ook bouwgrond uit in erfpacht. Bij deze vorm blijft het eigendom van de grond bij de gemeente Heusden, maar levert dit voor de bouwer voordelen op bij de financiering. 

Een bouwkavel is een perceel grond waarop gebouwd kan worden. De bouwmogelijkheden worden bepaald door zowel het privaat- als publiekrecht.

Publiekrechtelijk
Publiekrechtelijk bepaalt het bestemmingsplan wat en hoe er gebouwd mag worden.

Privaatrechtelijk
Om privaatrechtelijk op een kavel te kunnen bouwen, moet u het volle eigendom hebben. Daarnaast is er voor het bouwen een omgevingsvergunning nodig waarbij u aan diverse andere wettelijke regels moet voldoen.

Door aankoop kun je een bouwkavel verkrijgen. De verkoper bepaalt op welke wijze de kavel wordt verkocht. De gemeente Heusden biedt haar bouwkavels aan op de website www.dekavelwinkel.nl

Beperkingen
Het is belangrijk om vóór aankoop van een perceel te onderzoeken of - eventueel vanuit eerdere overdrachten van het onroerend goed - beperkingen zijn gesteld aan de bebouwing of het gebruik.

Zo'n beperking kan bijvoorbeeld zijn het recht van derden om een gedeelte van het perceel te gebruiken als weg.

Overige aandachtspunten

  1. Van belang is dat u nagaat of er door de aanwezigheid van kabels en leidingen belemmeringen in het perceel (zijn) ontstaan. Ook is het aan u om uit te zoeken of het bestemmingsplan belemmeringen voor uw bouwplan oplevert. Voor aankoop van een perceel kunt u zich over deze punten laten informeren bij het kadaster en de gemeente Heusden.

  2. Daarnaast is het van belang dat u voldoende informatie heeft over een mogelijke vervuiling van het perceel dat u wenst te kopen. De verkoper moet u hierover inlichtingen kunnen verschaffen en u de gelegenheid geven om een bodemonderzoek te laten verrichten. De toestand van de bodem moet blijken uit een recent bodemonderzoek. Voor aankoop van het perceel dient duidelijk te zijn of er sprake is van bodemvervuiling.

In 2023 bedraagt de prijs van bouwgrond voor particulier opdrachtgeverschap in de gemeente Heusden € € 408,- per vierkante meter, excl. BTW.

Deze grondprijzen worden jaarlijks aangepast door de gemeenteraad.

Wil je weten wat er in de prijs van de bouwkavel is inbegrepen, klik dan hier.

Laatst bijgewerkt op: 20-01-2023