achtergrondlijn1
Illustratie Digitaal Loket
Heusden kop Heusden logo
woensdag 1 februari 2012
Raadsvergadering 20 juli 2010
 
 
NrTitelbijlage(n)
1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
a. Beschikbaarstelling krediet voor de aankoop van een gedeelte van de eigendommen van Wärtsilä aan de Lipsstraat in Drunen
02a RV Krediet deel Wärtsilä aan Lipsstraat 201007
Agenda Raad 20 juli 2010.pdf
3
Spreekrecht
M.b.t. agendapunten 13 en 15 kan worden ingesproken. Zij die van het inspreekrecht gebruik willen
maken, melden dit uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding
van het onderwerp waarover men het woord wenst te voeren. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten
4
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen_stukken_mededelingen_20_07_10.pdf
5
Trekking voor stemmingsnummer
6
Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 11 mei, 15 juni en 29 juni 2010
Vaststellen_verslag_raadsvergadering_11_mei_15_jun
7
Vrijstelling conform art. 19.1 WRO t.b.v. bedrijfsruimte Wolput 90
Vrijstelling_bedrijfsruimte_Wolput_90.pdf
Memo_zienswijzen_Wolput_90.pdf
8
Bestemmingsplan Kavelingweg
Bestemmingsplan_Kavelingweg_2.pdf
9
Bestemmingsplan Landgoed de Hooge Bank te Nieuwkuijk
Bestemmingsplan_Landgoed_Hooge_Bank_Nieuwkuijk.pdf
10
Vaststelling Ontwikkelingsvisie Buitengebied
Vaststelling_Ontwikkelingsvisie_Buitengebied_1.pdf
Aanvullend_memo_wijzigingsvoorstellen_ontwikkeling
11
Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden en panden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden
Beschikbaarstelling_krediet_aankoop_gronden_panden
12
Gedeeltelijke aanpassing bepalingen 2:10 en 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden
Gedeeltelijke_aanpassing_bepalingen_2_10_2_28_Alge
13
Begroting 2011 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Begroting_2011_RAV_Brabant_Midden_West_Noord.pdf
14
Programmabegroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 van het Stadsgewest ‘s Hertogenbosch
Programmabegroting_2011_meerjarenraming_2012_2014_
15
Luchtzuiverende cassettes geluidsschermen A59
Luchtzuiverende_cassettes_geluidsschermen_A59.pdf
16
Sluiting
a. Voorbereidingsbesluit Groenewoud Noordwest
16a RV Voorbereidingsbesluit Groenewoud Noordwest
16abijlage situatietekening.pdf