Parkeervergunning

Aangepaste openingstijden in 2019

In de herfstvakantie (maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober) werken wij aan de balie de hele dag alléén op afspraak. Dit geldt ook voor de kerstvakantie.
Donderdag 5 december is de gemeentebalie vanaf 16.00 uur gesloten en zijn wij telefonisch niet meer bereikbaar
Donderdag 19 december zijn wij vanwege een bijeenkomst vanaf 14.30 uur gesloten en telefonisch niet meer bereikbaar.
In de kerstvakantie werken wij aan de balie de hele dag alléén op afspraak.
Dinsdag 24 december zijn wij vanaf 12.00 uur gesloten en telefonisch niet meer bereikbaar. 1e en 2e Kerstdag zijn wij gesloten.
Vrijdag 27 december is het gemeentehuis de hele dag gesloten.
Dinsdag 31 december zijn wij vanaf 12.00 uur gesloten en telefonisch niet meer bereikbaar. Op Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.De parkeervergunning kan online aangevraagd worden.

Daarnaast kunt u een parkeervergunning aanvragen bij de balie in het gemeetehuis in Vlijmen. Werken wij 's middags alléén op afspraak. In de schoolvakanties werken wij de hele dag alléén op afspraak.

U kunt een parkeervergunning aanvragen als u als bewoner ingeschreven staat in de vesting Heusden. De parkeervergunning kan niet worden gebruikt door bezoekers. Er zijn maximaal 2 parkeervergunningen per adres mogelijk.

In de vesting Heusden (24 uur per dag en 7 dagen in de week) heeft u een parkeervergunning nodig als u wilt parkeren op de volgende parkeerterreinen en wegvakken:

 • Burchtplein (ook betaald parkeren)

 • Demer (deels)

 • Drietrompetterstraat en omgeving

 • Gasthuisstraat

 • Lombardstraat

 • Molenstraat

 • Nieuwstraat

 • Oude Herptsche Poort

 • Putterstraat (deels)

 • Ridderstraat

 • Roomsche Kerkstraat

 • Schapenbrugstraat

 • Stadshaven

 • Wal

 • Wijksestraat

 • Zustersteeg

Toelichting kosten

Tarieven 2019

Een parkeervergunning voor inwoners kost 28,00 euro.

Een parkeervergunning voor een bedrijf kost 54,75 euro.

Als u uw parkeervergunning moet laten wijzigen in de loop van het kalenderjaar (bijvoorbeeld omdat u een andere auto heeft) dan kost dit 7,60 euro.

U kunt bij ons ook pinnen.

Meenemen

Aanvraag door bewoners
Voor de aanvraag van een parkeersvergunning moet u als bewoner de volgende documenten meenemen:

 • een geldig legitimatiebewijs;

 • een kopie van het kentekenbewijs, deel 1b (voorheen deel 2);

 • Nieuwe bewoners: een kopie van verhuisbericht bij de aanvraag.

Aanvraag door ondernemers
Voor de aanvraag van een parkeersvergunning moet u als ondernemer de volgende documenten meenemen:

 • een geldig legitimatiebewijs;

 • een kopie van het kentekenbewijs;

 • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • een verklaring dat de vergunning bestemd is voor gebruik van de betreffende onderneming bij extra vergunningaanvraag.

Wijziging parkeervergunning

Wanneer u in het bezit komt van een andere auto, kunt u tegen betaling een nieuwe parkeervergunning aanvragen. Bij wijziging van uw parkeervergunning moet u uw oude parkeervergunning inleveren.

Parkeervergunning bedrijven

U kunt een parkeervergunning aanvragen als uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en ook daadwerkelijk gevestigd is in de vesting Heusden. Er worden maximaal 2 bedrijfsvergunningen afgegeven. De tweede bedrijfsvergunning wordt alleen verkregen als duidelijk is dat het motorvoertuig een magazijnfunctie vervult of als blijkt dat de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor het uitoefenen van uw bedrijfsvoering.

Parkeervergunning ambulante diensten en onderhoudsdiensten

U kunt een tijdelijke parkeervergunning aanvragen als u een beroep uitoefent waarbij het motorvoertuig wordt gehanteerd bij het verrichten van herstel-, onderhouds- of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden, en als dit motorvoertuig voor het uitvoeren van die werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de betreffende locatie noodzakelijk is. U hoeft daarbij niet gevestigd te zijn in de vesting Heusden.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Uitgelicht