Wat doet de griffie?
De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de raads- en commissieleden en de fracties. Ze helpt de raad met het opstellen van voorstellen, amendementen, moties en schriftelijke vragen. De griffie zorgt er verder voor dat het proces van de gemeenteraad soepel verloopt. Ze adviseert over voorstellen, de werkwijze en/of de aanpak. Ook plant ze de vergaderingen, organiseert bijeenkomsten en zorgt ervoor dat alle informatie compleet is.

Bereikbaarheid griffie
Ook inwoners en organisaties kunnen bij de griffie terecht. Heb je vragen over vergaderingen, wil je inspreken of aandacht voor een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie.

Contact met de griffie
Je kunt de griffie bereiken per mail op griffie@heusden.nl of telefonisch op (073) 513 17 89.