Een brief schrijven aan de gemeenteraad

Je kunt de gemeenteraad altijd een mail of brief sturen. Bijvoorbeeld met jouw mening over onderwerpen die op de agenda staan. Of om aandacht voor andere onderwerpen of problemen te vragen. Een ouderwetse handgeschreven brief mag natuurlijk ook! Je kunt jouw mail of brief richten aan de Griffie, dit is de afdeling die de raad ondersteunt. De Griffie zorgt ervoor dat jouw mail of brief bij alle raadsleden van alle raadsfracties in de gemeenteraad terecht komt. Vervolgens wordt deze op de lijst van ingekomen stukken geplaatst en kan deze door raadsleden worden besproken in de informatievergaderingen.

Stuur je mail naar griffie@heusden.nl of info@heusden.nl

Contact met raadsleden

Je kunt ook direct contact opnemen met raadsleden. Zij beantwoorden graag jouw vragen of luisteren naar hetgeen je wilt aankaarten. Klik hieronder om te bekijken wie de raadsleden zijn.

> Wie zijn de raadsleden van gemeente Heusden

Spreekrecht

Voor inwoners is het mogelijk, wanneer zij belanghebbende zijn bij een raadsvoorstel, in te spreken bij de informatievergaderingen. Tijdens het inspreken in de informatievergadering kun je als inwoner de raad informeren over jouw mening over een raadsvoorstel. De inspreektijd bedraagt 5 minuten, vervolgens kunnen raadsleden vragen stellen aan degene die inspreekt. Na afloop van de bespreking van het betreffende voorstel kan de inspreker nog een kort statement geven.

Je kunt niet inspreken bij voorontwerpbestemmingsplannen. Bij bestemmingsplannen kun je alleen inspreken wanneer je een zienswijze hebt ingediend.

Wil je inspreken? Stuur dan een mail naar de griffier van gemeente Heusden via griffie@heusden.nl