Ja, het gebied Steenenburg is en blijft openbaar toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Voor wandelaars zijn de toegangspoorten naar Steenenburg (zoals de looppoort aan de Kasteellaan) alle dagen van de week tussen zonsopkomst en zonsondergang open. Wandelaars die met de auto komen, moeten gebruik maken van het parkeerterrein aan de Vimmerik. Het is verboden om in de Kasteellaan te parkeren.

Bij de ingangen van het gebied staan ook borden met daarop de leefregels voor het gebied. We vragen je om deze te volgen en om op de paden en het gras te blijven. Het gebied is namelijk een natuurgebied met cultuurhistorische elementen. Die elementen en de aanwezige dieren willen we zoveel mogelijk beschermen. Tijdens de ontwikkeling van het gebied kan het voorkomen dat het gebied, of delen er van, (tijdelijk) zijn afgezet vanwege werkzaamheden.

> Meer informatie over de maatregelen vanwege Corona

Ja, dat mag. Wij vragen je hierbij wel rekening te houden met andere bezoekers en de dieren in het gebied. Ook is het mogelijk om het kasteel aan de buitenkant te fotograferen en te filmen, maar het is niet mogelijk om het kasteel van binnen te fotograferen of te filmen.

Nee, de gemeente wil niet dat in het gebied Steenenburg evenementen worden georganiseerd. Graag verwijzen we je ook naar de actuele geldende maatregelen vanwege Corona.

Ja, het bestemmingsplan is afgerond en onherroepelijk. De Raad van State heeft een beroep tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is deze procedure helemaal afgerond. Meer informatie hierover staat in deze nieuwsbrief van 26 maart.

De voorbereidingen voor de verkoop van woningen en kavels zijn in volle gang. We kunnen je nu nog geen moment aangeven wanneer de verkoop start. Als je hiervan op de hoogte wilt worden gehouden, dan kun je je aanmelden voor de nieuwsbrieven van Steenenburg en De Kavelwinkel. In deze nieuwsbrieven houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in Steenenburg. Hierin informeren wij je ook tijdig over de verkoopprocedure voor de kavels.

> Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Steenenburg 

> Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Kavelwinkel

De prijsklasse van de kavels en de planning van Steenenburg is nog niet bekend. De kavels zijn in ieder geval ruim met een oppervlakte vanaf 750 m².

Door de bijzondere ligging en de kavelmaten wordt de (kavel)prijs bepaald aan de hand van een taxatie. De marktconforme prijs voor deze kavels varieert en is afhankelijk van de specifieke ligging. Daarnaast is de omvang van deze kavels afhankelijk van de definitieve verkaveling.

De exacte maten (oppervlakte, breedte en diepte) van de kavels worden bekendgemaakt zodra we daadwerkelijk starten met de verkoop. Wij zullen hier op voorhand dan ook geen nadere informatie over delen, ook niet als de definitieve verkaveling is vastgesteld. Als je hiervan op de hoogte wilt worden gehouden, dan kun je je aanmelden voor de nieuwsbrieven van Steenenburg en De Kavelwinkel.

> Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Steenenburg

> Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Kavelwinkel

Nee, het is nog niet mogelijk om je al in te schrijven voor een kavel. Ben je geïnteresseerd in een kavel? Meld je dan aan voor de nieuwsbrieven van Steenenburg en De Kavelwinkel. In deze nieuwsbrieven houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen in Steenenburg. Hierin informeren wij je ook tijdig over de verkoopprocedure voor de kavels.

> Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Steenenburg 

> Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Kavelwinkel

Nee, het is nog niet mogelijk om je al in te schrijven voor een appartement. Ben je geïnteresseerd in een appartement? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Steenenburg. In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in Steenenburg. Hierin zullen wij, als het zover is, ook tijdig de naam van de verkopende partij noemen en de manier waarop je met deze partij contact kunt leggen.

> Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Steenenburg 

Nee, het is nog niet mogelijk om je al in te schrijven voor een patiowoning. Ben je geïnteresseerd in een patiowoning? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Steenenburg. In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in Steenenburg. Hierin zullen wij, als het zover is, ook tijdig de naam van de verkopende partij noemen en de manier waarop je met deze partij contact kunt leggen.

> Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Steenenburg 

Nee, het kasteel is niet toegankelijk. Het kasteel wordt nu tijdelijk bewoond en gebruikt (leegstandsbeheer) om kraak en vandalisme te voorkomen.

In de plannen voor Steenenburg zijn verschillende opties mogelijk. We vinden het belangrijk dat het kasteel het hart blijft vormen van het gebied Steenenburg. De gemeente wil het kasteel gaan verkopen en de koper zal vervolgens kiezen op welke manier het kasteel zal worden gebruikt. Dat is nu nog niet bekend.

De initiatiefnemer voor de campus is druk bezig met de noodzakelijke voorbereidingen voor de campus. Via de nieuwsbrief van Steenenburg houden we je op de hoogte van ontwikkelingen.

> Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Steenenburg 

De bouwweg voor de High Tech medische campus is al aangelegd. We verwachten in de tweede helft van 2021 te starten met het bouwrijp maken van de overige delen van Steenenburg. Via de nieuwsbrief van Steenenburg houden we je op de hoogte van ontwikkelingen.

> Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Steenenburg 

Het gebied Steenenburg is van oudsher onderdeel van een landgoed geweest. Op het terrein bevinden zich bossen, open terreinen en waterpartijen. We hebben een visie gemaakt en vastgesteld voor het bosgebied. De afgelopen en komende jaren werken we in samenwerking met natuur- en milieuverenigingen aan het onderhoud van dit gebied. Belangrijk is dat we dit onderhoud met zorgvuldigheid en respect voor planten en dieren uitvoeren, zodat we de kwaliteiten van het bosgebied kunnen versterken.

Ja, de soldaten van Waterloo zijn nog aanwezig. Dat geldt ook voor het duizendstappenlaantje dat Reuzenland verbond met de kasteeltuin. Zowel de soldaten als het duizendstappenlaantje zijn onderdeel van het plan en blijven behouden.

De vijver met de soldaten is inmiddels een belangrijk natuurelement voor beschermde diersoorten. Deze vijver wordt daarom natuurbewust onderhouden. We kijken naar de mogelijkheden om de soldaten op de een of andere manier op te knappen.

Het duizendstappenlaantje is in 2020 gesnoeid met het doel om de planten weer in oude glorie te herstellen.