Onderhoud aan Duizendstappenlaantje en toernooiveld

Eind september is er op diverse plekken onderhoud aan het groen gepleegd. Zo is het Duizendstappenlaantje gesnoeid, zodat de groene tunnel weer in ere hersteld wordt. Het lijkt nu misschien wat drastisch, maar zodra de takken weer uitlopen krijgen we de haag van weleer terug.

Ook hebben we ruimte gecreëerd in de bosstrook naast het voormalige toernooiveld, om daar later in het jaar een voedselbos aan te planten. Met name de Amerikaanse eik, die al weer flink begon uit te lopen, is aangepakt.

Gevaarlijke beuk

Tijdens een gemeentebrede controle op veiligheid van bomen is aan de zuidelijke rand van Steenenburg, langs het onverharde pad, een gevaarlijke beuk ontdekt. Normaal vragen we voor zo’n boom een kapvergunning aan, maar omdat er bovenin een gat zat dat kan duiden op de aanwezigheid van vleermuizen, hebben we advies gevraagd bij diverse experts. Op basis van hun adviezen hebben we de boom gekandelaberd, waarbij de takken op één meter vanaf de stam worden gesnoeid. Zo creëren we niet alleen een ‘kraamkamer’ voor de vleermuizen, maar wordt ook de biodiversiteit vergroot door de aantrekkingskracht op onder meer spechten, zwammen en insecten. De komende jaren blijven we de boom monitoren op veiligheid.