Het nut van het zwarte amfibiescherm

In het noorden van Steenenburg is in 2019 een zwart scherm geplaatst om er voor te zorgen dat de strikt beschermde poelkikker vanuit de poel het bos in trekt naar veilig gebied waar geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Helaas is het amfibiescherm de afgelopen tijd meerdere keren opzettelijk vernield.

Om de kikkers te beschermen is het van belang dat het scherm niet onderbroken wordt. Het vernielen van het scherm is in strijd met de Wet natuurbescherming en brengt de kikkers, padden en salamanders onnodig in gevaar. Laten we de kikkers samen beschermen zodat ze voor het gebied behouden kunnen blijven!

Minder toegankelijk

Half oktober 2020 wordt het werkterrein helemaal rondom afgezet met amfibieschermen zodat we zeker zijn van een ‘kikkervrije’ zone waarin de aannemer ongehinderd zijn werk kan doen. Het noordelijke deel van Steenenburg is hierdoor tijdelijk niet meer toegankelijk. Een aantal van de wandelpaden en een brug in het noorden van Steenenburg wordt met bouwhekken afgesloten om het gebied volledig af te kunnen sluiten. Daarmee beschermen we ook het amfibiescherm.

Het is natuurlijk leuk dat bijzondere natuurwaarden aanwezig zijn in het gebied en dat recreanten daarvan kunnen genieten wanneer ze het gebied bezoeken. Mooier is nog dat de natuurwaarden behouden blijven, ook in de toekomstige situatie. Om te voorkomen dat de natuur negatieve effecten ondervindt van de voorgenomen ontwikkelingen is een plan opgesteld voor hoe we de natuur kunnen beschermen en waar mogelijk versterken.

Ontheffing

De gemeente heeft inmiddels een ontheffing van de Wet natuurbescherming verkregen voor het opgestelde beschermingsplan voor de aanwezige diersoorten waaronder amfibieën, vogels en vleermuizen.