Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Steenenburg

De gemeenteraad van Heusden heeft afgelopen dinsdag 12 mei ingestemd met Bestemmingsplan Steenenburg. Daarmee is een flinke stap gezet richting realisatie van de plannen van Jan Kelders Beheer BV en de gemeente Heusden. 

Het bestemmingsplan is in goed overleg met een aantal belanghebbenden tot stand gekomen. Deze partijen, met name Natuur- en Milieuvereniging Heusden, Comité Nieuwkuijk en het Groene Hart Brabant, hadden in aanloop naar het definitieve bestemmingsplan hun zorgen geuit over de ontwikkeling en de natuur. Daarop zijn Jan Kelders Beheer en de gemeente met deze partijen in gesprek gegaan en is uiteindelijk overeenstemming bereikt over enkele aanpassingen in het plan. Met een vierde partij – Van Loon Gasservice – is de gemeente nog in gesprek.

Historisch 
“Een historisch moment, een uniek plan dat nu uitgevoerd kan worden”, sprak burgemeester Willemijn van Hees nadat ze met haar voorzittershamer het besluit definitief bekrachtigde. De gemeente verwacht dat het bestemmingsplan over enkele weken wordt gepubliceerd. Vanaf dat moment hebben belanghebbenden zes weken de tijd om bezwaar te maken. Over het moment van publicatie wordt u nog geïnformeerd. Komen er geen bezwaren dan is het bestemmingsplan na die zes weken onherroepelijk en kan er met de realisatie van de plannen worden begonnen.