Natuur en groen

Binnen de ontwikkeling van Steenenburg speelt het groene karakter van het landgoed een belangrijk rol. De prachtige groenstructuren bestaande uit bossen, vennetjes en historische bomenlanen gaan mede de toekomstige kwaliteit van het gebied bepalen.

Groenbeheer

Om de grootse allure van het bos met zijn laanstructuren in ere te herstellen, is er in de winter van 2019-2020 groot achterstallig onderhoud gepleegd. Daarbij is klimop van bomen verwijderd en zijn gevaarlijke bomen gekapt. Ook is de taxus die in de tijd van het Land van Ooit is geplant, verwijderd. Het bosgebied aan de zuidwestzijde is uitgedund en op de open plekken zijn nieuwe bomen geplant. Ook is het 1000-stappenlaantje gesnoeid.  Komende winter (2021-2022) wordt het bos aan de noordzijde deels verjongd om zo een grotere diversiteit te krijgen. Ook gaan we de houtwal aan de zuidzijde tegen de Nieuwkuijkseweg uitdunnen.
De meeste open gebieden in het middelste deel van Steenenburg worden twee keer per jaar gemaaid. 

> Groenbeheerplan Steenenburg