Verduurzaming sportzaal De Kubus

Sportzaal De Kubus, aan de Kasteellaan in Oudheusden, is het derde gemeentelijke gebouw dat verduurzaamd wordt. Het college heeft op 18 oktober 2022 besloten dat De Kubus duurzaam wordt gerenoveerd. Dit betekent dat er geen nieuwbouw komt voor deze sportzaal. We zetten in op een geheel gasloos gebouw.

Op 28 maart 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een voorbereidingskrediet van €223.850 inclusief btw beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van sportzaal De Kubus. De gemeente start de benodigde onderzoeken op om het definitief ontwerp uit te werken. De gemeente verwacht dat eind 2023 een definitief ontwerp voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. In 2024 starten dan de werkzaamheden.

De kosten voor nieuwbouw zijn hoger dan de kosten voor verduurzaming en renovatie. Ook ruimtelijk gezien heeft verduurzamen hier meer voordelen dan nieuwbouw. Een nieuwe sportzaal in een nieuwe multifunctionele accommodatie is minder goed in te passen in de omgeving.

Het opknappen van het gebouw op de huidige plek biedt kansen om de omgeving in te richten. De Kubus is één van de elf gemeentelijke gebouwen die de gemeenteraad voor 2030 wil verduurzamen.

Sportzaal De Kubus wordt een gasloos gebouw. Hiermee willen we een CO2-reductie bereiken van ruim 78%. Dit betekent dat we het gebouw maximaal isoleren, ledverlichting aanbrengen en bouwkundige en installatietechnische maatregelen treffen. Daarnaast is met turnvereniging Inion de afspraak gemaakt om een landingskuil, in een nieuw aan te bouwen gedeelte, aan te leggen in De Kubus. De huidige oppervlakte van de sportvloer verandert niet. De gemeenteraad heeft ook ingestemd om De Kubus te renoveren naar een toekomstbestendig gebouw dat goed past binnen de omgeving. Bij de renovatie- en verbeterwerkzaamheden aan het gebouw houden we rekening met de uitstraling die past bij de functie en de locatie. Ook op het gebied van sportfaciliteiten onderzoeken we de mogelijkheden om verbeteringen door te voeren.

Verhuizing wijkwinkel
Door de sterke wens naar meer samenwerking en integratie van maatschappelijke functies en voorzieningen aan de Kasteellaan houden we bij de voorbereidingen van de verduurzaming van de sportzaal De Kubus geen rekening met het faciliteren van een ruimte voor een wijkwinkel in De Kubus. De wijkwinkel verhuist dus op termijn naar de toekomstige multifunctionele accommodatie (MFA). In de tussentijd zal de wijkwinkel tijdelijk verhuizen naar buurthuis De Schakel.

Turnvereniging Inion is hoofdgebruiker van de sportzaal en heeft de wens dat er een landingskuil in de sportzaal komt. Er zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en de turnvereniging over de bijdrage in de kosten voor het aanbrengen van een landingskuil in De Kubus. 

De sportzaal wordt ook gebruikt door lokale sportverenigingen. De leerlingen van de basisscholen in Oudheusden en vesting Heusden gymmen er. De besturen van de scholen De Leilinde en De Dromenvanger hebben de voorkeur uitgesproken over nieuwbouw van de sportzaal in een multifunctionele accommodatie nabij de school. De sportzaal behouden en verduurzamen vinden de schoolbesturen minder wenselijk, maar wel werkbaar. Het is dan ook belangrijk om in de openbare ruimte straks goede verbindingen en looproutes te maken die voor meer verbinding met het nieuwe schoolgebouw zorgen.