Heverslo

De locatie Heverslo ligt in het verlengde van de Kasteellaan en behoort tot dezelfde woonservicezone. Dat maakt het een uitstekende plek voor wonen met een zorgcomponent. Samen met de gemeente Heusden en wooncorporatie Woonveste verkent zorgaanbieder Mijzo de mogelijkheden tot verplaatsing van de huidige woonzorgvoorziening van Mijzo aan de Roomsche Kerkstraat in de Vesting naar de locatie Heverslo.

In de verkennende fase. Woonveste verkent in samenspraak met Mijzo de mogelijkheden ter plaatse.

Initiatiefnemers zijn Mijzo en Woonveste. Beide partijen zijn partners in deze fase. De gemeentelijke rol is ondersteunend en faciliterend van aard. 

Heb je vragen aan de gemeente, dan kunt je contact opnemen met projectleider Marco Molijn via info@heusden.nl of 073-513 17 89.

Heb je vragen aan Woonveste, dan kun je contact opnemen met Jeroen Rijkers via info@woonveste.nl of (0416) 37 87 80.