De Oosters

Aan de weg de Oosters werken ontwikkelaars en de eigenaar van de grond samen om hier meerdere dingen te realiseren: ca. 100 woningen, transformatie van agrarisch gebruik naar natuur en recreatie. Doel is een gevarieerd aanbod aan woningtypen.

Het college heeft een positief principebesluit genomen. Ontwikkelaars werken het plan nu verder uit. Dit is mogelijk met de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Oudheusden. Naar verwachting wordt dit wijzigingsplan dit jaar in procedure gebracht.

Meer informatie lees je op www.wonenaandeoosters.nl.

Heb je vragen over dit project? Dan kun je contact opnemen met Marieke Versteeg van de gemeente Heusden. Zij is bereikbaar via 073 - 513 17 89 of info@heusden.nl.