De doelstelling van de gemeente Heusden is om bij het inwerking treden van de Omgevingswet een Omgevingsvisie klaar te hebben die de basis gaat bieden voor het geleidelijk aan invoeren van het gemeentelijke omgevingsplan. Voor die visie heeft de gemeenteraad in mei een startnotitie vastgesteld en hebben op basis daarvan vier bureaus een offerte
ingediend.

Na intensief overleg viel de keuze uiteindelijk op Bureau STIPO uit Rotterdam. Dit bureau is in onze ogen het meest innovatief in haar aanpak van het participatieproces. Onderdeel van het opstellen van de visie is het uitvoeren van een milieu-effect-rapportage (mer). Voor die rapportage worden de huidige waarden en kwaliteiten van de leefomgeving in Heusden in beeld gebracht. Dat zal gebeuren in de vorm van een digitale Leefomgevingsfoto. Op basis daarvan kunnen we dan het gesprek aangaan over de wijze waarop we de kwaliteit van de leefomgeving in Heusden kunnen verbeteren. Als alles volgens planning verloopt wordt de Omgevingsvisie eind 2021 afgerond. 

Hoe kan ik meedenken

Vanwege de coronacrisis kunnen er op dit moment nog geen fysieke gespreksmomenten plaats vinden. Als de coronamaatregelen het toelaten kun je de komende maanden op verschillende momenten meedoen. We touren met een camperbusje door de gemeente om in de verschillende kernen met mensen in gesprek te gaan.  Daarnaast circuleert vanaf dat moment een koffer door de gemeente. De koffer reist tussen scholen, verzorgingstehuizen en buurthuizen en wordt gevuld met de ideeën, behoeften en wensen van mensen. Liever online je ideeën delen? Dat kan! Via onderstaande pagina kun je een digitaal formulier invullen. Op deze pagina lees je ook terug wat er tot nu toe gebeurd is en hoe je op de hoogte blijft.

> Meebouwen aan de omgevingsvisie