Nieuwbouw scholen Oudheusden

In Oudheusden komt aan de Kasteellaan een nieuw gebouw voor basisschool De Dromenvanger, SBO Daltonschool De Leilinde en kinderopvang Mikz. Schoolbestuur stichting Scala is bouwheer. Zij zorgt in nauw overleg met de Willem van Oranje Scholengroep, Mikz en de gemeente Heusden voor het bouwproces.

Hoe komt het nieuwe gebouw eruit te zien?
Het wordt een compact modern gebouw dat bestaat uit twee verdiepingen. Het krijgt een frisse uitstraling door het gebruik van natuurlijke kleuren: wijnrode bakstenen en een zinken band rondom het gebouw. De kozijnen kleuren roodbruin. De dichte panelen van de buitenkozijnen krijgen accentkleuren uit de drie logo's van de scholen en kinderopvang.

Het pand gaat voldoen aan de modernste eisen met een uitstekend werkend ventilatie- en aardgasvrij verwarmingssysteem. Met zonnepanelen op het dak, krijgen de leerlingen in de nabije toekomst les in een bijna energie neutraal gebouw.

> Bekijk een impressie van de Noordwest gevel
> Bekijk een impressie van de West gevel
> Bekijk een impressie van de Zuidwest gevel
> Bekijk hier de presentatie van Frencken Scholl Architecten aan de gebruikers van de nieuwbouw Oudheusden: ontwerp, interieur, exterieur en materiaal - 12 januari 2022

Het nieuwe gebouw komt op de plaats van De Leilinde. De entrees van de scholen en Mikz zijn gericht naar de Steenweg. Ook aan de andere zijde komt een ingang voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Dit betekent dat er straks aan de Kasteellaan geen entree komt zoals nu het geval is. De buitenspeelplaatsen grenzen straks aan de groene driehoek aan de Steenweg en de Kasteellaan.

> Bekijk hier de situatieschets van het nieuwe gebouw

3 juni 2022 - Op 30 mei zijn we gestart met de sloop van het linkerdeel van het schoolgebouw in Oudheusden. Dit is de plek waar nu de SBO Daltonschool De Leilinde staat. Een foto-verslag van de werkzaamheden vind je hier.

Sloopwerkzaamheden
Het gebouw wordt in twee fasen gesloopt. We beginnen vanaf 30 mei dus alleen met de sloop van het linkerdeel. Asbest is al verwijderd. De sloopwerkzaamheden duren naar verwachting ongeveer een maand. De sloop van het tweede deel van het gebouw (waar nu De Dromenvanger zit) wordt pas ná de oplevering van het nieuwe gebouw gesloopt.

Wat merk je van de werkzaamheden?
Er wordt zoveel mogelijk aan gedaan om overlast en hinder te beperken. Toch gaan omwonenden, leerlingen en leerkrachten van de werkzaamheden natuurlijk wel iets merken, bijvoorbeeld door bouwverkeer en geluid. De sloopwerkzaamheden vinden op werkdagen plaats tussen 7.00 en 18.00 uur. Hoewel er veel met hydraulische knijpers en scharen wordt gewerkt, zal er zo nu en dan ook met hakhamers worden gesloopt. Dit zal wat lawaai veroorzaken, maar geen zware trillingen. Stofontwikkeling wordt zoveel mogelijk beperkt. Bij droge omstandigheden wordt waternevel gesproeid. De vrachtwagen met restmaterialen rijdt zoveel mogelijk via de Steenweg. Er hoeven geen straten te worden afgesloten.

Wanneer start de bouw?
Als alles volgens planning verloopt en er geen tegenvallers zijn, dan kan de bouw van het nieuwe gebouw begin juli 2022 beginnen. Aan de Kasteellaan komt dit nieuwe gebouw voor basisschool De Dromenvanger, SBO Daltonschool De Leilinde en kinderopvang Mikz. Schoolbestuur stichting Scala is bouwheer. Zij zorgt in nauw overleg met de Willem van Oranje Scholengroep, Mikz en de gemeente Heusden voor het bouwproces.

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen over de sloopwerkzaamheden, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met uitvoerder Jacques van Groningen van Aannemer Klaassen Groep, via telefoonnummer (06( 5207 8472 en e-mail groningen@klaassen.com.

Als je vragen hebt aan de gemeente, kun je ons bereiken via (073) 513 17 89 en info@heusden.nl.

Een nieuw gebouw met deze functies staat er niet ineens. Daar gaan heel wat stappen aan vooraf. De afgelopen periode zijn al veel stappen gezet. De resultaten hiervan op een rijtje:

 • Programma van Eisen vastgesteld (april 2020)
 • Architect gekozen: Frencken Scholl Architecten (juni 2020)
 • Workshops met teams van scholen en kinderopvang om mee te denken over ruimtes en materialen ontwerp gebouw (Gedurende het gehele ontwerpproces van juni 2020 tot en met juli 2021)
 • Ontwerp van het gebouw vastgesteld: Definitief ontwerp – april 2021 en Technisch ontwerp  (september 2021)
 • Alle voorbereidende onderzoeken (zoals ecologisch flora en fauna en milieutechnisch onderzoek) zijn succesvol afgerond
 • Aanbestedingsprocedure:  ontvangst en beoordelen van offertes van aannemers (december 2021)
 • Aanbestedingsprocedure: Aannemer Klaassen Groep gaat zowel de sloop als de bouw uitvoeren (februari 2022)
 • Start voorbereidingen sloopwerkzaamheden (februari 2022)
 • Voorstel over ophogen krediet nieuwbouw basisscholen Oudheusden - collegevergadering en raadsinformatiebrief 1 februari 2022
 • Omgevingsvergunning is onherroepelijk

De belangrijkste mijlpalen, voordat de schop daadwerkelijk de grond in kan, is weergegeven in een visual.

> Bekijk de visual hier

De nog te behalen mijlpalen op een rijtje:

 • Start sloop linker gedeelte gebouw (planning: eind mei/begin juni)
 • Start bouw: Als alles volgens planning verloopt en er geen tegenvallers in het proces zijn, dan kan de bouw eind juni/begin juli 2022 beginnen.

Een foto-verslag van alle werkzaamheden bij schoolgebouw in Oudheusden vind je hier.

 • Contactpersonen voor vragen van ouders, leerlingen, leraren:
  Dick Barghoorn, directeur Daltonschool SBO De Leilinde via telefoon: 0416 339 483 en emailadres: sbodeleilinde@wvoranje.nl
  Elly Sebregts, directeur De Dromenvanger via telefoon: 0416-665144 en emailadres: info@bsdedromenvanger.nl
 • Contactpersoon voor vragen van omwonenden: gemeente Heusden. We zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (073) 513 17 89 en via info@heusden.nl

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Via de blauwe knop 'aanmelden nieuwsbrief' op deze webpagina kun je je aanmelden voor een e-mailnieuwsbrief over nieuwbouw scholen Oudheusden.

Bewonersbrieven

 • Rond 17 februari 2022 ontvingen ruim 130 omwonenden van de scholen in Oudheusden deze bewonersbrief.
 • Op 25 mei 2022 verstuurden we aan direct omwonenden van de scholen in Oudheusden deze bewonersbrief.

Meer informatie over andere projecten in Oudheusden?
Hier vind je een kaart van de andere projecten waar de gemeente Heusden, Woningcorporatie Woonveste en/of andere partijen momenteel aan werken, of die daar op korte termijn gepland staan in Oudheusden.

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Aan de impressies en de visual kunnen geen rechten worden ontleend.