Nieuwbouw scholen Oudheusden

In Oudheusden komt aan de Kasteellaan een nieuw gebouw voor basisschool De Dromenvanger, SBO Daltonschool De Leilinde en kinderopvang Mikz. Schoolbestuur stichting Scala is bouwheer. Zij zorgt in nauw overleg met de Willem van Oranje Scholengroep, Mikz en de gemeente Heusden voor het bouwproces.

Hoe komt het nieuwe gebouw eruit te zien?
Het wordt een compact modern gebouw dat bestaat uit twee verdiepingen. Het krijgt een frisse uitstraling door het gebruik van natuurlijke kleuren: wijnrode bakstenen en een zinken band rondom het gebouw. De kozijnen kleuren roodbruin. De dichte panelen van de buitenkozijnen krijgen accentkleuren uit de drie logo's van de scholen en kinderopvang.

Het pand gaat voldoen aan de modernste eisen met een uitstekend werkend ventilatie- en aardgasvrij verwarmingssysteem. Met zonnepanelen op het dak, krijgen de leerlingen in de nabije toekomst les in een bijna energie neutraal gebouw.

> Bekijk een impressie van de Noordwest gevel
> Bekijk een impressie van de West gevel
> Bekijk een impressie van de Zuidwest gevel
> Bekijk hier de presentatie van Frencken Scholl Architecten aan de gebruikers van de nieuwbouw Oudheusden: ontwerp, interieur, exterieur en materiaal - 12 januari 2022

Het nieuwe gebouw komt op de plaats van De Leilinde. De entrees van de scholen en Mikz zijn gericht naar de Steenweg. Ook aan de andere zijde komt een ingang voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Dit betekent dat er straks aan de Kasteellaan geen entree komt zoals nu het geval is. De buitenspeelplaatsen grenzen straks aan de groene driehoek aan de Steenweg en de Kasteellaan.

> Bekijk hier de situatieschets van het nieuwe gebouw

Vorderingen bouw – 17 januari 2023

De werkzaamheden voor het nieuwe gebouw voor De Dromenvanger, De Leilinde en Mikz kun je goed volgen op deze foto’s. De aannemer geeft een update van de bouw.

Wat is er al gedaan?
Voor de kerst is de betonnen druklaag van de verdiepingsvloer gestort. Na de kerstvakantie is de aannemer begonnen met het stelwerk en lijmen van de wanden op de verdiepingsvloer. Deze wanden zijn van kalkzandsteen. De komende weken worden deze wanden omhooggetrokken op de verdieping. Ook wordt er al gemetseld aan de gevel op de begane grond.

Hoe gaat de bouw verder?
Zodra de wanden allemaal zijn opgetrokken op de verdieping, treft de aannemer voorbereidingen voor het plaatsen van de dakvloer. Zijn planning is om hier in februari mee te beginnen.Als alles voorspoedig verloopt, kan medio februari de dakvloer worden gestort. Eind februari kan de dakdekker dan beginnen met het aanbrengen van de damp remmende laag op de dakvloer.Ook wordt dan verder omhoog gemetseld naar de eerste verdieping. Deze planning is afhankelijk van het weer.

Wat merk je van de werkzaamheden?
Er wordt zoveel mogelijk aan gedaan om overlast en hinder te beperken. Toch merken omwonenden, leerlingen en leerkrachten van de werkzaamheden natuurlijk wel iets, bijvoorbeeld door bouwverkeer en geluid. Dat wordt echter zoveel mogelijk beperkt. De meest overlastgevende werkzaamheden in verband met de sloopwerkzaamheden zijn in ieder geval voorbij. Er wordt rekening gehouden met verkeersbewegingen van het laden en lossen van materialen. Dat gebeurt zoveel mogelijk op tijden dat er geen breng- en haalverkeer van kinderen is. Ook wordt rekening gehouden met werkzaamheden die geluid maken. Ook dat wordt gepland op tijden dat er het minste overlast is. Ook voor de school. In nauw overleg met de schooldirectie houden we rekening met belangrijke momenten zoals toetsweken.

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen over de sloopwerkzaamheden, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met uitvoerder Jacques van Groningen van Aannemer Klaassen Groep, via telefoonnummer (06) 520 784 72 en e-mail groningen@klaassen.com.

Als je vragen hebt aan de gemeente, kun je ons bereiken via (073) 513 17 89 en info@heusden.nl.

 

 

29 juni 2022 - De sloopvan het linkerdeel van het schoolgebouw in Oudheusden startte op 30 mei en is voltooid. Dit is de plek waar voorheen de SBO Daltonschool De Leilinde stond.  Een fotoverslag van de werkzaamheden vind je hier.

De sloop van het tweede deel van het gebouw (waar nu basisschool De Dromenvanger zit) wordt pas ná de oplevering van het nieuwe gebouw aangepakt.

 

 

Een nieuw gebouw met deze functies staat er niet ineens. Daar gaan heel wat stappen aan vooraf. De afgelopen periode zijn al veel stappen gezet. De resultaten hiervan op een rijtje:

 • Programma van Eisen vastgesteld (april 2020)
 • Architect gekozen: Frencken Scholl Architecten (juni 2020)
 • Workshops met teams van scholen en kinderopvang om mee te denken over ruimtes en materialen ontwerp gebouw (Gedurende het gehele ontwerpproces van juni 2020 tot en met juli 2021)
 • Ontwerp van het gebouw vastgesteld: Definitief ontwerp – april 2021 en Technisch ontwerp  (september 2021)
 • Alle voorbereidende onderzoeken (zoals ecologisch flora en fauna en milieutechnisch onderzoek) zijn succesvol afgerond
 • Aanbestedingsprocedure:  ontvangst en beoordelen van offertes van aannemers (december 2021)
 • Aanbestedingsprocedure: Aannemer Klaassen Groep gaat zowel de sloop als de bouw uitvoeren (februari 2022)
 • Start voorbereidingen sloopwerkzaamheden (februari 2022)
 • Voorstel over ophogen krediet nieuwbouw basisscholen Oudheusden - collegevergadering en raadsinformatiebrief 1 februari 2022
 • Omgevingsvergunning is onherroepelijk
 • De sloop van het linkerdeel van het schoolgebouw in Oudheusden is voltooid. Dit is de plek waar voorheen de SBO Daltonschool De Leilinde stond (30 mei - 29 juni 2022)
 • Start bouw: op 21 juli 2022 is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe gebouw.

25 november 2022

De eerste muren van het nieuwe gebouw aan de Kasteellaan zijn zichtbaar. Daarmee komt de bouw nu boven het maaiveld uit. De vorderingen op de bouw kun je ook goed zien op deze foto’s. De aannemer geeft een update van de werkzaamheden.

Wat is er al gedaan?
De betonfundering is gestort en de begane grondvloer elementen zijn geplaatst. Onder de begane grondvloer ligt riolering. Inmiddels is ook de staalconstructie geplaatst. Hierbij zijn we daadwerkelijk de hoogte in gegaan. We zijn begonnen met het lijmen van de binnenwanden met kalkzandsteen elementen. Daarmee worden de contouren van het gebouw goed zichtbaar.

Hoe gaat de bouw verder?
De komende weken worden de binnenwanden opgetrokken. Aansluitend plaatsen we de stelkozijnen aan de buitenzijde. Als dat klaar is, starten we met het gevelmetselwerk. Nadat de eerste slag ongeveer 1,5 m hoog is, plaatsen we steigers rondom het gebouw. Als de steiger staat, kunnen de vloerplaten van de eerste verdieping worden gelegd. De verwachting is dat deze werkzaamheden medio december plaatsvinden, afhankelijk van het weer.

Wat merk je van de werkzaamheden?
Er wordt zoveel mogelijk aan gedaan om overlast en hinder te beperken. Toch gaan omwonenden, leerlingen en leerkrachten van de werkzaamheden natuurlijk wel iets merken, bijvoorbeeld door bouwverkeer en geluid. Dat wordt echter zoveel mogelijk beperkt. De meest overlastgevende werkzaamheden in verband met de sloopwerkzaamheden zijn in ieder geval voorbij. Er wordt rekening gehouden met verkeersbewegingen van het laden en lossen van materialen. Dat gebeurt zoveel mogelijk op tijden dat er geen breng- en haalverkeer van kinderen is. Ook wordt rekening gehouden met werkzaamheden die geluid maken. Ook dat wordt gepland op tijden dat er het minste overlast is. Ook voor de school. In nauw overleg met de schooldirectie houden we rekening met belangrijke momenten zoals toetsweken. 

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen over de sloopwerkzaamheden, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met uitvoerder Jacques van Groningen van Aannemer Klaassen Groep, via telefoonnummer (06) 520 784 72 en e-mail groningen@klaassen.com.

Als je vragen hebt aan de gemeente, kun je ons bereiken via (073) 513 17 89 en info@heusden.nl.

De belangrijkste mijlpalen in het project zijn weergegeven in een visual.

> Bekijk de visual hier

De sloop van het tweede deel van het gebouw (waar nu basisschool De Dromenvanger zit) wordt pas ná de oplevering van het nieuwe gebouw aangepakt.

Wil je de e-mailnieuwsbrieven teruglezen? Dat kan via de links hieronder. 

Bewonersbrieven

 • Op 25 mei 2022 verstuurden we aan direct omwonenden van de scholen in Oudheusden deze bewonersbrief.
 • Rond 17 februari 2022 ontvingen ruim 130 omwonenden van de scholen in Oudheusden deze bewonersbrief.

Een foto-verslag van alle werkzaamheden bij schoolgebouw in Oudheusden vind je hier.

 • Contactpersonen voor vragen van ouders, leerlingen, leraren:
  Dick Barghoorn, directeur Daltonschool SBO De Leilinde via telefoon: 0416 339 483 en emailadres: sbodeleilinde@wvoranje.nl
  Elly Sebregts, directeur De Dromenvanger via telefoon: 0416-665144 en emailadres: info@bsdedromenvanger.nl
 • Contactpersoon voor vragen van omwonenden: gemeente Heusden. We zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (073) 513 17 89 en via info@heusden.nl

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Via de blauwe knop 'aanmelden nieuwsbrief' op deze webpagina kun je je aanmelden voor een e-mailnieuwsbrief over nieuwbouw scholen Oudheusden.

  Meer informatie over andere projecten in Oudheusden?
  Hier vind je een kaart van de andere projecten waar de gemeente Heusden, Woningcorporatie Woonveste en/of andere partijen momenteel aan werken, of die daar op korte termijn gepland staan in Oudheusden.

  Aanmelden nieuwsbrief

   

   

  Aan de impressies en de visual kunnen geen rechten worden ontleend.