Nieuwbouw scholen Oudheusden

In Oudheusden komt aan de Kasteellaan een fonkelnieuw gebouw voor basisschool De Dromenvanger, SBO Daltonschool De Leilinde en kinderopvang Mikz. Schoolbestuur stichting Scala is bouwheer. Zij zorgt in nauw overleg met de Willem van Oranje Scholengroep, Mikz en de gemeente Heusden voor het bouwproces.

Hoe komt het nieuwe gebouw eruit te zien?
Het wordt een compact modern gebouw dat bestaat uit twee verdiepingen. Het krijgt een frisse uitstraling door het gebruik van natuurlijke kleuren: wijnrode bakstenen en een zinken band rondom het gebouw. De kozijnen kleuren roodbruin. De dichte panelen van de buitenkozijnen krijgen accentkleuren uit de drie logo’s van de scholen en kinderopvang.

Het pand gaat voldoen aan de modernste eisen met een uitstekend werkend ventilatie- en aardgasvrij verwarmingssysteem. Met zonnepanelen op het dak, krijgen de leerlingen in de nabije toekomst les in een bijna energie neutraal gebouw. Een warmte-unit op het dak zorgt voor de verwarming via luchttoevoer. In de zomer kan via ditzelfde systeem de binnenwarmte met een graad of 3/4 laten dalen. Er komen geen radiatoren. Bij de ruimte voor de kinderopvang komt vloerverwarming.

> Bekijk een impressie van de Noordwest gevel
> Bekijk een impressie van de West gevel
> Bekijk een impressie van de Zuidwest gevel
> Bekijk hier de presentatie van Frencken Scholl Architecten aan de gebruikers van de nieuwbouw Oudheusden: ontwerp, interieur, exterieur en materiaal - 12 januari 2022

Door de twee verdiepingen is er minder ruimteoppervlakte nodig dan de plek van de huidige twee (losse) schoolgebouwen. In de nieuwe situatie wordt er in het ontwerp van het plan rekening gehouden met gescheiden verkeersstromen voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers aan de Kasteellaan.

Het nieuwe gebouw komt op de plaats van De Leilinde. De entrees van de scholen en Mikz zijn gericht naar de Steenweg. Ook aan de andere zijde komt een ingang voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Dit betekent dat er straks aan de Kasteellaan geen entree komt zoals nu het geval is. De buitenspeelplaatsen grenzen straks aan de groene driehoek aan de Steenweg en de Kasteellaan. In de volgende situatieschets zie je met rode stippellijn het huidige gebouw aangegeven. Ook is het nieuwe gebouw ingetekend.

> Bekijk hier de situatieschets van het nieuwe gebouw

Het gebouw wordt in twee delen gesloopt. De verwachting is dat in maart 2022 gestart wordt met de sloopwerkzaamheden van het linker gedeelte van het huidige gebouw. Deze werkzaamheden duren ongeveer één maand.

De leerlingen van SBO De Leilinde krijgen sinds dit schooljaar al les op een andere locatie in Wijk en Aalburg. Het linker gedeelte van het huidige pand staat dus al een tijdje leeg. Kinderopvang Mikz is verplaatst naar De Dromenvanger. De leerlingen van De Dromenvanger blijven in het huidige rechter gedeelte van het gebouw les krijgen, tot de nieuwe school er staat. Dus leerlingen en leerkrachten van De Dromenvanger kunnen straks de vorderingen van sloop en bouw van dichtbij volgen. Er wordt alles aan gedaan om mogelijke (geluids-) overlast en hinder voor iedereen zoveel mogelijk te beperken.

Zodra bekend is welke aannemer het linker gedeelte van het gebouw gaat slopen, informeren wij je verder over deze werkzaamheden (hoe er gesloopt gaat worden) en hoe de verkeersstromen lopen. De leerlingen van De Dromenvanger nemen hun intrek in het nieuwe gebouw, voordat gestart wordt met de sloopwerkzaamheden van het rechter gedeelte van het gebouw.

Een nieuw gebouw met deze functies staat er niet ineens. Daar gaan heel wat stappen aan vooraf. De afgelopen periode zijn al veel stappen gezet. De resultaten hiervan op een rijtje:

 • Programma van Eisen vastgesteld (april 2020)
 • Architect gekozen: Frencken Scholl Architecten (juni 2020)
 • Workshops met teams van scholen en kinderopvang om mee te denken over ruimtes en materialen ontwerp gebouw (Gedurende het gehele ontwerpproces van juni 2020 tot en met juli 2021)
 • Ontwerp van het gebouw vastgesteld: Definitief ontwerp – april 2021 en Technisch ontwerp  (september 2021)
 • Alle voorbereidende onderzoeken (zoals ecologisch flora en fauna en milieutechnisch onderzoek) zijn succesvol afgerond.
 • Aanbestedingsprocedure gestart: we zijn op zoek naar de aannemer die zowel de sloop als de bouw gaat uitvoeren.

De belangrijkste mijlpalen, voordat de schop daadwerkelijk de grond in kan, is weergegeven in een visual.

> Bekijk de visual hier

De nog te behalen mijlpalen op een rijtje:

 • Omgevingsvergunning aangevraagd (dit proces loopt)
 • Aanbestedingsprocedure: ontvangst en beoordelen van offertes van aannemers (december 2021)
 • Eventueel raadsbesluit over krediet (dit is deels afhankelijk van de gunning volgens de aanbestedingsprocedure, begin 2022)
 • Keuze en contract aannemer die sloop en bouw gaat doen (februari 2022)
 • Start sloop linker gedeelte gebouw (waarschijnlijk maart 2022)
 • Start bouw: Als alles volgens planning verloopt en er geen tegenvallers in het proces zijn, dan kan de bouw in april 2022 starten. Dit is nog onder voorbehoud. Zodra het aanbestedingstraject is afgerond en de aannemer bekend is, wordt de planning voor de bouwfase gemaakt en kunnen we aangeven wanneer het nieuwe gebouw klaar kan zijn.
 • Contactpersonen voor vragen van ouders, leerlingen, leraren:
  Dick Barghoorn, directeur Daltonschool SBO De Leilinde via telefoon: 0416 339 483 en emailadres: sbodeleilinde@wvoranje.nl
  Elly Sebregts, directeur De Dromenvanger via telefoon: 0416-665144 en emailadres: info@bsdedromenvanger.nl
 • Contactpersoon voor vragen van omwonenden: gemeente Heusden. We zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (073) 513 17 89 en via info@heusden.nl

 

 

Aan de impressies en de visual kunnen geen rechten worden ontleend.